IV Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki W Krainie Hi-hilandii

Wyniki konkursu do pobrania TUTAJ!

 

1. Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych,

- rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów literackich,
- dbałość o poprawną wymowę wyrazów zawierających głoski k, g, h/ch,

- integracja społeczna uczniów sprawnych i niepełnosprawnych.

 

2. Temat konkursu: W Krainie Hi-hilandii… – prace plastyczne i literackie
z nagromadzeniem głosek k, g, h/ch.

 

3. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu (dalej SOSW).

 

4. Osoba odpowiedzialna: Ewa Borkowska-Sowa

 

5. Czas nadsyłania prac: od 28.11.2016 – 22.11.2016 r.

 

6. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach:

∙ I dzieci od 6 do 10 lat

∙ II dzieci od 11 do 15 lat

∙ III młodzież od 16 do 24 lat

 

7. Na konkurs należy nadesłać pracę:

∙ literacką – w formie opowiadania (max. 2 strony, czcionka Time New Roman 12, interlinia pojedyncza) lub wiersza tematycznie związanego z tematem konkursu tj. W Krainie                     Hi-hilandii … z nagromadzaniem słownictwa z głoskami: k, g, h/ch

lub

∙ plastyczną - ilustrującą temat konkursu, w której znajdą się przedmioty (obiekty) zawierające głoski k, g, h/ch.

Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.

 

8. Format pracy plastycznej A 3, technika dowolna. Prace plastyczne nie mogą zawierać słów pisanych.

 

9. Prace mogą być wykonywane pod kierunkiem logopedy, nauczyciela dowolnego przedmiotu, wychowawcy świetlicy, nauczyciela biblioteki.

 

10. Komisja w ocenianiu będzie brać pod uwagę zarówno wartość artystyczną/ merytoryczną prac, jak i odniesienie się do wymogów przedstawienia wyrazów z głoskami: k, g, h/ch.

 

11. Dla zdobywców I, II i III miejsca oraz osób wyróżnionych poszczególnych kategorii wiekowych przewidziane są atrakcyjne nagrody ( po upływie 30 dni od uroczystego podsumowania konkursu nagrody przechodzą na własność organizatora).

 

12. Każda praca powinna być opatrzona wypełnioną metryczką ( załącznik nr 1).

 

13. Prace należy nadesłać na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu

Ul. Śląska 45 A

22-400 Zamość

z dopiskiem „IV Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki W Krainie Hi-hilandii…

 

14. Wyniki konkursu zostaną przedstawione 12.01.2017 r. na stronie SOSW: www.soswzamosc.internetdsl.pl

 

15. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu odbędzie się 13 lutego

2017 r. o godz. 10.00 na terenie SOSW (o ewentualnej zmianie terminu będziecie Państwo powiadomieni telefonicznie)

 

16. Kontakt: Ewa Borkowska – Sowa  tel: 501 331 054.

 

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania - kliknij TUTAJ!