V Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki Królestwo Radości na kartce papieru…

V Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki Królestwo Radości na kartce papieru…

 

1. Cele konkursu:                                                                     

- rozwijanie zainteresowań plastycznych,

- rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów literackich,
- dbałość o poprawną wymowę wyrazów zawierających głoski l i r

- integracja społeczna uczniów sprawnych i niepełnosprawnych.

2. Temat konkursu: Królestwo Radości na kartce papieru… – prace plastyczne i literackie
z nagromadzeniem głosek l, r.

 3. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu (dalej SOSW).

4. Osoba odpowiedzialna: Ewa Borkowska-Sowa.

5. Czas nadsyłania prac: od 20.11.2017 – 22.12.2017 r.

6. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach:

∙ I dzieci od 6 do 10 lat

∙ II dzieci od 11 do 15 lat

∙ III młodzież od 16 do 24 lat

7. Na konkurs należy nadesłać pracę:

∙ literacką – w formie opowiadania (max. 2 strony, czcionka Time New Roman 12, interlinia pojedyncza) lub wiersza tematycznie związanego z tematem konkursu tj. Królestwo Radości na kartce papieru… z nagromadzaniem słownictwa z głoskami: l, r

lub

∙ plastyczną - ilustrującą temat konkursu, w której znajdą się przedmioty (obiekty) zawierające głoski l, r.

Tematyka prac: Prace mogą ilustrować zarówno wymyślone przez ucznia Królestwo Radości, jak i przedstawiać, opisywać to, co sprawia im radość, daje poczucie szczęścia (np. rodzina, hobby, przyjaźń itp.)

Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.

8. Format pracy plastycznej A 3, technika dowolna. Prace plastyczne nie mogą zawierać słów pisanych.

9. Prace mogą być wykonywane pod kierunkiem logopedy, nauczyciela dowolnego przedmiotu, wychowawcy świetlicy, nauczyciela biblioteki.

10. Komisja w ocenianiu będzie brać pod uwagę zarówno wartość artystyczną/ merytoryczną prac, jak i odniesienie się do wymogów przedstawienia wyrazów z głoskami: l, r.

11. Dla zdobywców I, II i III miejsca oraz osób wyróżnionych poszczególnych kategorii wiekowych przewidziane są atrakcyjne nagrody ( po upływie 30 dni od uroczystego podsumowania konkursu nagrody przechodzą na własność organizatora).

12. Każda praca powinna być opatrzona wypełnioną metryczką ( załącznik nr 1).

13. Prace należy nadesłać na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu

ul. Śląska 45 A

22-400 Zamość

z dopiskiem V Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki Królestwo Radości na kartce papieru…

14. Wyniki konkursu zostaną przedstawione 12.01.2018 r. na stronie SOSW: www.soswzamosc.internetdsl.pl

15. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu odbędzie się 23.01.2018 r.  o godz. 10.00 na terenie SOSW (o ewentualnej zmianie terminu będziecie Państwo powiadomieni telefonicznie)

16. Kontakt: Ewa Borkowska – Sowa  tel: 501 331 054.

 

Wyniki konkursu do pobrania TUTAJ!

Regulamin do pobrania TUTAJ!