Szkoła Podstawowa Nr 11

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

 

 

W Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej funkcjonują:

1. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Zajęcia odbywają  się podobnie jak w szkole masowej,  w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

a)      I etap edukacyjny (klasy 1-3) obejmuje edukację wczesnoszkolną, zajęcia rewalidacyjne oraz religię wg woli.

b)      II etap edukacyjny (klasy 4-8)

nauczane przedmioty:

W klasie 8 uczniowie piszą egzamin zewnętrzny.

2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

nauczane przedmioty w klasach 1-8:

W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela.