Gimnazjum

 

GIMNAZJUM NR 8 SPECJALNE

 

W Gimnazjum Nr 8  Specjalnym funkcjonują jako oddziały w Szkole Podstawowej Nr 11:

1. Klasy dla uczniów upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Zajęcia odbywają się podobnie jak w szkole masowej , w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Liczba uczniów w klasie może wynosić od 10 do 16.

Nauczane przedmioty:

·         Język polski

·         Historia

·         Wiedza o społeczeństwie

·         Język angielski

·         Matematyka

·         Fizyka i astronomia

·         Chemia

·         Biologia

·         Geografia

·         Zajęcia artystyczne

·         Muzyka

·         Zajęcia techniczne

·         Informatyka

·         Wychowanie fizyczne

·         Religia według woli

·         Zajęcia rewalidacyjne

 

W klasie III uczniowie piszą egzamin gimnazjalny złożony z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz języka obcego nowożytnego.

 

2. Klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Liczba uczniów w klasie może wynosić od 6 do 8.

Nauczanie obejmuje zajęcia edukacyjne:

·         Funkcjonowanie w środowisku

·         Technika

·         Plastyka

·         Muzyka z rytmiką

·         Wychowanie fizyczne

·         Religia (według woli)

·         Zajęcia rewalidacyjne

 

3. Wszyscy uczniowie uczęszczający do gimnazjum objęci są zajęciami rewalidacyjnymi.