VI Regionalny Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki „ W Krainie Homonimów”

VI Regionalny Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki

„ W Krainie Homonimów”


WYNIKI KONKURSU

 

Wyniku konkursu do pobrania TUTAJ!

 

Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu odbędzie się 22 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 na terenie SOSW w Zamościu, ul . Śląska 45 A. Serdecznie zapraszamy!


 

1. Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych,

- rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów literackich,
- dbałość o poprawną wymowę wyrazów i ich prawidłowe użycie

- integracja społeczna uczniów sprawnych i niepełnosprawnych.

2. Temat konkursu: – prace plastyczne i literackie
z nagromadzeniem homonimów (wyrazów o takim samym brzemieniu a innym znaczeniu, np. klucz żurawi – klucz do drzwi, zamek króla – zamek w kurtce, klasa szkolna – klasa jako styl).

3. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu (dalej SOSW).

4. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Bałka, Katarzyna Berdak, Ewa Borkowska-Sowa,

5. Czas nadsyłania prac: od 19.11.2018 – 14.12.2018 r.

6. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach:

∙ I dzieci od 6 do 10 lat

∙ II dzieci od 11 do 15 lat

∙ III młodzież od 16 do 24 lat

7. Na konkurs należy nadesłać pracę:

∙ literacką – w formie opowiadania (max. 2 strony, czcionka Time New Roman 12, interlinia pojedyncza) lub wiersza tematycznie związanego z tematem konkursu tj. z nagromadzaniem homonimów

lub

∙ plastyczną - ilustrującą temat konkursu, w której znajdą się przedmioty (obiekty) zawierające homonimy.

Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.

8. Format pracy plastycznej A 3, technika dowolna.

9. Prace mogą być wykonywane pod kierunkiem logopedy, nauczyciela dowolnego przedmiotu, wychowawcy świetlicy, nauczyciela biblioteki.

10. Komisja w ocenianiu będzie brać pod uwagę zarówno wartość artystyczną/ merytoryczną prac, jak i odniesienie się do wymogów zawarcia homonimów.

11. Dla zdobywców I, II i III miejsca oraz osób wyróżnionych poszczególnych kategorii wiekowych przewidziane są atrakcyjne nagrody (po upływie 30 dni od uroczystego podsumowania konkursu nagrody przechodzą na własność organizatora).

12. Każda praca powinna być opatrzona wypełnioną metryczką ( załącznik nr 1) oraz zgodą rodzica (załącznik nr 2).

13. Prace należy nadesłać na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu

Ul. Śląska 45 A

22-400 Zamość

z dopiskiem „VI Regionalny Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki „W Krainie Homonimów”.

14. Wyniki konkursu zostaną przedstawione 15.01.2019 r. na stronie SOSW: www.soswzamosc.internetdsl.pl

15. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu odbędzie się 22 stycznia

2019 r. o godz. 10.00 na terenie SOSW (o ewentualnej zmianie terminu będziecie Państwo powiadomieni telefonicznie).

16. Kontakt: Agnieszka Bałka 668 – 598 - 991.

Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 2