00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia Kształtujące Kreatywność.

 

Zajęcia kształtujące kreatywność nastawione są przede wszystkim na rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie postawy kreatywnej, kształcenie umiejętności samodzielnego organizowania wolnego czasu – wypoczynku, relaksu.

          Twórcza postawa wobec życia otwiera wiele możliwości rozwoju. Ułatwia wyrażanie siebie, swoich emocji, przeżyć, daje okazję do radości z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w swoje możliwości, pozwala przełamać wewnętrzne bariery, pobudza do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołowych.

Podczas zajęć wdrażane są techniki twórczego myślenia, które pobudzają pomysłowość uczniów, zachęcają do poszukiwania własnych oryginalnych rozwiązań, wdrażają do prezentowania własnego zdania, uczą prawidłowych relacji z ludźmi z bliższego i dalszego środowiska. Program do zajęć opiera się na ćwiczeniach rozwijających ekspresję twórczą w poszczególnych zakresach: plastycznym, ruchowym, słownym, muzycznym, zabawowym. Ćwiczenia stymulują umiejętność wyrażania się poprzez mowę, mimikę, gestykulację i motorykę. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wyrażanie słowami swoich przeżyć jest niezwykle trudne a możliwość wypowiedzenia się w innej formie jest niezwykle ważna.