Artykuły

Filtr

Wyniki egzaminu zawodowego

wyniki

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdali egzamin. Serdecznie gratulujemy!!!