"Co nam w duszy gra..." 2015

 

IMG 0449logo

Co im w duszach grało?

17 marca w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego, odbyły się II Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Co nam w duszy gra…” pod honorowym patronatem Starosty Zamojskiego.

Głównym organizatorem prezentacji było Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Zamościu oraz Klubem 3 Batalionu Zmechanizowanego.

 W koncercie udział wzięły zespoły ze Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych:  z Hrubieszowa- RYTM, Dorohuska- AZUMI, Tomaszowa Lub.- MUMINKI i Zamościa- URWISY i EFEKT,  z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem”- CRAZZY STEP  oraz Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu- ROCO POWER. W prezentacjach swoje umiejętności pokazali także uczestnicy  Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lipiny Starej, Rozłop, Zwierzyńca- ARKADIA , Ośrodka „Krok za Krokiem”- TO MY oraz METEOR  z  Zamościa.

Gośćmi koncertu byli: przedstawiciele Starostwa Powiatu, Zastępca  Prezydenta Miasta Zamość, Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu UM, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu oraz dyrektorzy i kierownicy  placówek  biorących udział w prezentacjach.

Cała sala wypełniona była publicznością, która entuzjastycznie przyjmowała występy wszystkich  artystów prezentujących się w formie wokalnej, tanecznej , teatralnej i instrumentalnej. Ujawnili oni co im w duszy gra i tym samym dostarczyli wszystkim wiele przeżyć i wrażeń, za co zostali uhonorowani wartościowymi upominkami.

Prezentacjom towarzyszyła pokonkursowa wystawa XIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…”

Zarząd Stowarzyszenia  składa serdeczne  podziękowania  Zarządowi Powiatu Zamość za przekazaną dotację z budżetu Powiatu Zamojskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego: II Regionalnych Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „ Co nam w duszy gra…”

Składamy również podziękowania za wsparcie finansowe Zarządom  Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lub. oraz Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu.

 

W naszej galerii publikujemy zdjęcia z II Regionalnych Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych "Co nam w duszy gra..." Kliknij TUTAJ!

 

Filmy z występu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zamościu publikujemy TUTAJ!

Film ze skróconymi występami wszystkich uczestników publikujemy TUTAJ!