Szkolna kawiarenka

Od drugiego półrocza w naszym Ośrodku funkcjonuje „kawiarenka”, którą organizują uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy. Kawiarenka organizowana jest raz  w  tygodniu, na szkolnej stołówce.

Podczas spotkań integracyjnych uczniowie rozwijają umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, współpracy w zespole, obsługiwania innych, przyjmowania i realizowania zamówień, estetyki podawania napoi gorących.

Wcielając się w rolę kelnera kształtują swoje kompetencje zawodowe poprzez uczenie się czynności pracy na konkretnym stanowisku, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wskazywania swoich mocnych i słabych stron w sytuacji pracy oraz kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!