Wycieczka do Bondyrza

Dnia 30 maja 2019r. odbyła się dwudniowa wycieczka do Bondyrza, w której udział wzięło sześciu uczniów naszego Ośrodka z klas 6BAsp, 3Bg, 3CAg, oraz 3Cspdp pod opieką p. Igi Czechońskiej i p. Łukasza Sołoduchy.

Głównymi założeniami wyjazdu było zapewnienie uczestnikom czynnej i ciekawej formy wypoczynku w kontakcie z pięknem przyrody, wdrażanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych okolicznościach czy wyrabianie nawyku dbania o czystość osobistą, pokoi i otoczenia.

Wychowankowie pod bacznym okiem opiekunów uczyli się współpracować w grupie, włączali się do przygotowywania posiłków przez co kształtowali u siebie nawyki zdrowego stylu życia i rozwijali umiejętności niezbędne w życiu codziennym oraz nabywali umiejętność organizowania czasu wolnego z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, co przekładało się na polepszenie ich kondycji fizycznej.

Wycieczka była w pewni udana i owocna. Zdobywanie wiedzy w naturalnym środowisku w przypadku uczniów z różnymi dysfunkcjami daje dużo większe rezultaty niż nauka w ławce szkolnej. Dla niektórych wychowanków był to pierwszy dwudniowy wyjazd w życiu. Z pewnością pobyt w Bondyrzu pozostanie w pamięci naszych podopiecznych przez długi czas.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!