Otwarcie trzech nowych klasopracowni oraz windy

9 stycznia 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie trzech nowych klasopracowni dla uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wykonanych w ramach projektu "Przebudowa budynku kotłowni z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW wraz z budową zewnętrznej windy". Projekt został wykonany ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i PFRON oraz Urzędu Miasta Zamość. Przebudowa kosztowała ponad 1 200 000 zł.

Wyremontowane klasopracownie są przeznaczone na realizację zajęć przysposobienia do pracy. Uczniowie będą uczyli się wykonywania prac krawieckich, stolarstwa, ogrodnictwa, garncarstwa i wyrobów dekoracyjnych. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej i wyposażeniu będą rozwijane umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy na miarę możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi jak również umiejętności wykorzystywane przez nich w codziennym życiu.

W ramach wyposażenia klasopracowni zakupiono trzy platformy diagnostyczno - rehabilitacyjna stanowiące wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Jest to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii.

Ponadto przeprowadzono prace budowlane dotyczące wymiany windy wewnętrznej w budynku dydaktycznym. Remont został zrealizowany przez Miasto Zamość w ramach projektu „Roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w SOSW w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego pn. wymiana platformowego dźwigu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Zamościu” z dofinansowaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ze środków PFRON o/Lublin.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!

Link do artykułu na portalu roztocze.net - kliknij TUTAJ!