Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach SOSW, w czasie których zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze:

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna - 2, 3 stycznia 2020 r.; 12 czerwca 2020 r.; 16, 17, 18 czerwca 2020 r.;

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna - 2, 3 stycznia 2020 r.; 12 czerwca 2020 r.; 23 czerwca 2020 r.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 2, 3 stycznia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r.