„Efektywni, gdy aktywni!”

W trakcie trwania wakacji, na terenie naszego Ośrodka odbył się projekt „Efektywni, gdy aktywni” realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy. Celem projektu było osiągnięcie wyższego poziomu aktywności społecznej wśród młodzieży oraz podniesienie kompetencji społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb  i wymogów rynku pracy.

Uczestnikami projektu byli nasi wychowankowie oraz absolwenci, którzy poprzez udział w warsztatach zwiększali swoje kompetencje społeczne, umożliwiające wykorzystanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach związanych z pracą lub nauką. Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się, m.in.: jak pracować w zespole, motywować innych, przekazywać informacje o faktach, przekonywać inne osoby, posługiwać się mową ciała, itp. Ponadto młodzież miała okazję do spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zaznajomić się z charakterystyką zawodu garncarza, fryzjera, kosmetyczki, policjanta, fotografa, czy informatora turystycznego. Zwieńczeniem całego projektu był udział w trzydniowym wyjeździe do Okuninki nad Jezioro Białe.

Projekt był doskonałą okazją dla młodych, wchodzących na rynek pracy ludzi, którzy chcieliby przygotować się do efektywnych działań u przyszłego pracodawcy.

Realizatorami projektu byli: Magdalena Gontarz, Elżbieta Welcz, Marzenna Podolak, Małgorzata Szcząchor, Agata Sołoducha, Łukasz Sołoducha.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii. Kliknij TUTAJ!