Przygotowania świetlicy do świąt Bożego Narodzenia

Świetlica Ośrodka również przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia.
Dzieci wykonały stroiki, które zostaną ustawione na swoich stołach wigilijnych.
 
1 2
 
3 2
 
4 2
 
2 2