Szlachetna paczka 2021

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny, którego priorytetowym zadaniem jest niesienie pomocy materialnej i mentalnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tegorocznej akcji wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele SOSW w Zamościu. Przekazaliśmy na rzecz zbiórki kilka pudeł żywności długoterminowej, środków czystości, artykułów biurowych i zabawek. Z datków pieniężnych zebranych wśród grona pedagogicznego SOSW zakupiono sprzęt AGD w postaci okapu kuchennego oraz garnki i sztućce, które posłużą samotnej osobie.

Koordynatorem zbiórki na terenie SOSW była p. M. Szcząchor- wolontariusz tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, organizatorem- Szkolny Wolontariat.

Składamy serdeczne podziękowania uczniom i nauczycielom zaangażowanym w zbiórkę.