Narodowy Spis Powszechny

Drodzy Mieszkańcy!

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a termin na dopełnienie obowiązku spisowego upływa już z końcem września bieżącego roku.

Spis trwa od pięciu miesięcy, natomiast dotychczas w naszym mieście spisanych zostało zaledwie 60% mieszkańców.

Przypominamy, że spis realizowany jest różnymi metodami.

Metodą preferowaną i dominującą jest samospis internetowy. Respondenci mają możliwość uzupełnienia wymaganych danych w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS (spis.gov.pl). Każda osoba dokonująca samospisu podlega uwierzytelnieniu w systemie teleinformatycznym. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut.

Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność czy utrudniony dostęp do technik informatycznych) nie jest w stanie dokonać samospisu, istnieją alternatywne rozwiązania.

Osoby te mogą np. skorzystać z opcji „spisz się przez telefon” na infolinii spisowej, obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00, pod numerem: 22 279 99 99.

Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił także rachmistrzów, spisujących respondentów telefonicznie lub podczas wywiadów bezpośrednich. Rachmistrzowie dzwonią z numerutel. 22 828 88 88, a ich tożsamość podlega dodatkowo weryfikacjiprzez specjalnie przygotowaną aplikację, dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/, lub poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem tel. 22 279 99 99.

Dodatkowo uruchomione zostały specjalne punkty spisowe, funkcjonujące w Urzędzie Miasta Zamość (ul. Rynek Wielki 13, 84 677 24 27, 84 677 23 81) oraz zamojskim oddziale Urzędu Statystycznego w Lublinie (ul. Podgroble 1, tel. 84 638 54 38), w których można spisać się samodzielnie lub skorzystać z pomocy pracowników wskazanych Urzędów.

Pamiętajmy, udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to obowiązek każdego z nas.