Nordic walking –spacer po zdrowie”

W ramach programu własnego ” Nordic walking –spacer po zdrowie” realizowane są zajęcia rekreacyjno - zdrowotnedla wychowanków i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w SP, SPdP i Internacie SOSW w Zamościu.

Zajęcia są realizowane przez wychowawcę grup w internacie p. Ewę Hłobił -Sobczyńską oraz nauczyciela zajęć rewalidacyjnych usprawniania ruchowego p. Martę Szykułę w SP oraz SPdP na tych zajęciach.

Program ma charakter długofalowych oddziaływań edukacyjnych oraz profilaktycznych możliwych do realizacji w codziennym kontakcie z uczniami.

Celem programu jest nauka techniki Nordic Walking, nauka ćwiczeń towarzyszących technice ćwiczeń na rozgrzewkę , ćwiczeń rozciągających i oddechowych oraz profilaktyka prozdrowotna.

Celem programu jest stworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, promującej zdrowy styl życia poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu, sporcie oraz zagospodarowanie czasu wolnego wychowankom w internacie.

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ!