„Code Week”

W dniach od 11.10 do 21.10 2021r w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu prowadzone były zabawy związane z obchodami Tygodnia Kodowania „Code Week”

Inicjatywa polegała na przeprowadzaniu zabaw związanych z kodowaniem wśród dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach szkoły podstawowej z wykorzystaniem ćwiczeń z zakresu programowania wizualnego. Uczniowie pracowali z wykorzystaniem tablicy i podłogi interaktywnej jak również wykonywali zadania ruchowe według określonego kodu. Inicjatywa była realizowana podczas zajęć wychowania fizycznego , zajęć rewalidacyjnych usprawniania ruchowego. Celem inicjatywy było rozwijanie myślenia kreatywnego, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej , precyzji ruchu oraz  myślenia spostrzegawczego i przewidywania zdarzeń , a tym samym wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim.

Organizatorzy:

Marcin Głębocki

       Marta Szykuła

Artur Wiater