Sprzątanie świata

W dniu 18. 09. 2015r. jak co roku uczniowie z naszych szkół: ze szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję – Sprzątanie świata pod hasłem ,, Wyprawa – poprawa”. Posprzątaliśmy teren wokół naszej szkoły i okolicy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w akcji.                                                                                                  

Szkolna organizacja LOP 

Obraz 002

 

Obraz 006

 

Obraz 009