Święto Pieczonego Ziemniaka

IMG 0206

 

W ramach spotkań integracyjnych „ Razem weselej”, w dniu 8 października 2015 roku na terenie Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się impreza plenerowa „Święto Pieczonego Ziemniaka”.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy z SOSW w Zamościu.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas trzecich Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz zaproszeni goście: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Lipiny Starej, Wolicy Brzozowej, Zwierzyńca, Rozłop, Dominikanówki.

Przybyłych gości przywitała pani Bożena Sitarz – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” oraz pani Barbara Grądkowska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Uczestnicy wraz z kierownictwem i opiekunami zaproszonych Warsztatów opowiadali o swojej działalności, prezentowali własne wytwory. Następnie wszyscy zebrali się przy ognisku i rozpoczęło się wspólne biesiadowanie; w ognisku piekło się mnóstwo ziemniaków, a nad ogniskiem skwierczały smakowite kiełbaski. Na deser podjadano słodkości.

Po zregenerowaniu sił pyszną przekąską, wszyscy wzięli udział w zabawie przy muzyce. Dla zaproszonych gości Stowarzyszenie przygotowało upominki.

Całe spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Zdjecia zamieszczamy w naszej galerii. Kliknij TUTAJ!