Podsumowanie XVI Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…”

Podsumowanie XVI Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…”

Dnia 2 czerwca 2017 roku w SOSW odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…”. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, placówek kulturalno-oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego.

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Zamościu.

Głównym celem Konkursu jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości. Idea integracji dokonuje się poprzez wspólną prezentację twórczości i osiągnięć niepełnosprawnych i zdrowych uczestników konkursu. Młodzi twórcy mogą podzielić się swoim postrzeganiem i doświadczaniem otaczającej rzeczywistości, a tym samym umożliwić nam dorosłym, otoczeniu, środowiskuwejrzenie w ich świat – świat pasji, marzeń, wyobrażeń, przeżyć i trosk.

       Do udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie Twórczości „Zawsze niech będzie…” 143 nauczycieli, terapeutów i instruktorów z 72 placówek, zgłosiło 747 uczestników. W formie muzycznej wzięło udział 38 solistów oraz 20 zespołów zgłoszonych przez 28 nauczycieli i instruktorów z 16 placówek. W formie literackiej przesłano 137 prac uczniów przygotowanych pod kierunkiem 39 nauczycieli z 24 placówek.
W formie plastycznej na konkurs zgłoszono 495  prac uczniów przygotowanych pod kierunkiem 84 nauczycieli z 39 placówek.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!