INDYWIDUALNY PROGRAM PRACY ZDROWOTNO - SPRAWNOŚCIOWY

Od września tego roku szkolnego uczniowie klasy 2A Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ramach zajęć rewalidacyjnych realizują:

INDYWIDUALNY PROGRAM PRACY ZDROWOTNO -  SPRAWNOŚCIOWY  

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM  Z OTYŁOŚCIĄ.

Stanowi on dodatkową i indywidualną pracę z uczniami nad wdrażaniem zasad codziennej aktywności ruchowej i umiejętności komponowania zdrowych, niskokalorycznych posiłków.

Zamysłem programu jest praca uczniów w grupie wsparcia (wychowawca, rodzice, dietetyk, pielęgniarka szkolna, instruktor fitness).

Zajęcia teoretyczne z dietetykiem są poparte treningami kompetencji w środowisku lokalnym.

Uczniowie zbierają  informacje dotyczące racjonalnego odżywiania się i jego wpływu na własne zdrowie. Nabywają  umiejętności dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Poznają proste ćwiczenia ogólnorozwojowe sprzyjające utracie wagi i wzmacniające mięśnie oraz ćwiczenia relaksacyjne. Nabierają umiejętność organizacji czasu wolnego w sposób czynny i efektywny dla ich zdrowia.

Ćwiczenia na siłowni, jak widać, wyzwalają dużo pozytywnej energii i dają możliwość pokonywania codziennych barier, ( jak chociażby odebranie i oddanie klucza do szafki, odszukanie swojej szafki w szatni, zmianę odzieży i obuwia i in. ). Pozwalają też na obcowanie z ludźmi prowadzącymi zdrowy styl życia, ćwiczącymi obok.

Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne: Elżbieta Welcz

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!