Otrzęsiny

10 października 2017 roku  klasa 7a Szkoły Podstawowej,1a Szkoły Branżowej oraz 1A Szkoły Przysposabiającej do Pracy przeszły „chrzest bojowy” zwany otrzęsinami. Uczestnicy musieli wykazać się różnymi umiejętnościami i sprawnościami, aby zasłużyć na przyjęcie w poczet uczniów naszej szkoły. Celem tej zabawy było tworzenie i podtrzymywanie tradycji szkolnej, integracja uczniów, kształtowanie nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz utrwalenie zasad bezpieczeństwa i właściwego zachowania w szkole. Samorząd Uczniowski przygotował różne konkurencje, np. picie mleka z talerzy na czas, jedzenie groszków z talerza z wodą bez  podtrzymywania talerza rękami, picie cytryny bez skrzywienia się, skakanie przez skakankę, rzucanie do celu, ubijanie piany,konkurs wiedzy i inne.

Podczas tych konkurencji było dużo śmiechu i dobrej zabawy. Po zakończeniu jury dokonało  podsumowania wyników.

Okazało się, że wszystkie klasy pierwsze wzorowo wypełniły swoje zadania i  zasłużyły na to, by przyjąć je do społeczności szkolnej. Brawo!

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!