Ślubowanie klas pierwszych

Zgodnie z tradycją szkoły dnia 25.10.2018r. pierwszaki zostały pasowane na nowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Zamościu. Uroczystość przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Na uroczystości zebrali się odświętnie ubrani uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły p. Barbara Grądkowska, p. Beata Bober i p. Kamila Frańczuk oraz wychowawczynie klas pierwszych p. Jadwiga Mirosławska, p. Małgorzata Saczuk, p. Celina Chrzan i p. Agnieszka Janiga. Uczniowie klasy pierwszej w swoim występie zaprezentowali się wspaniale. Wykazali się świetną recytacją wierszyków, znajomością przepisów ruchu drogowego oraz pięknym śpiewaniem. A nad wszystkim czuwały koleżanki ze starszej klasy Wiktoria i Emilka. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia. W dalszej części programu odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Zamościu dokonane przez Panią Dyrektor Barbarę Grądkowską. Uczniom zostały wręczone upominki, dyplomy pasowania oraz słodkości .

Po uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni przez uczniów klasy pierwszej na słodkie przyjęcie przygotowane przez rodziców, które upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!