Obchody XVIII Dnia Papieskiego

Po raz kolejny w naszym ośrodku obchodziliśmy Dzień Papieski , tym razem pod hasłem "Promieniowanie ojcostwa" . Wydarzenie to miało miejsce 19 października. Nauczyciela wraz z uczniami ze szkoły podstawowej ,branżowej ,przysposabiajacej do pracy oraz przedszkola zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, w którym ukazana została rola ojca ziemskiego i ojca w niebie - Boga. Niech Ojcostwo Boga promieniuje, zmienia nasze życie, abyśmy potrafili wybaczać i kochać nie za coś, ale pomimo wszystko.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!