Podsumowanie Projektu Edukacyjnego Obchodów Dnia Pluszowego Misia

W dniu 26 listopada odbyło się podsumowanie Projektu Edukacyjnego Obchodów Dnia Pluszowego Misiapodczas, którego zawitałniespodziewanygość- Pluszowy Miś. Każda klasa w obecności gościa zaprezentowała wykonany przez siebie plakat ulubionego misia, wiersz oraz piosenkę o misiu. Uczniowie popisali się wiedzą podczas Quizu.Rodzice czytali dzieciom„misiowe"bajeczki. Laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyła im pani dyrektor Barbara Grądkowska. Atrakcją spotkania były pląsy i „misiowe tańce”. Zabawa była znakomita, wszystkim dopisywał dobry humor. Projekt Edukacyjny Obchodów Dnia Pluszowego Misia został opracowany przez p. Jadwigę Mirosławską i p. Kamilę Frańczuk. Adresowany był do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej ich rodziców oraz nauczycieli, a realizowany był od19 do 26 listopada 2018r. i miał na celu włączenie uczniów w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia, zapoznanie dzieci z historią powstania pluszowej maskotki,stworzenie sytuacji edukacyjnych służących aktywizowaniu dzieci, rozwój ich zdolności manualnych i artystycznych,rozwijanie zainteresowania książką oraz integracja uczniów wszystkich klas poprzez uczestnictwo we wspólnej uroczystości na zakończenie projektu. Uczniowie wraz nauczyciele mieli za zadanie wykonać dowolną techniką plakat przedstawiający wybranego misia,przygotować recytację wybranego wiersza o misiu, nauczyć się piosenkio misiu,wykonaćpraceplastyczne na konkurs, zaprezentować własne pluszowemaskotki oraz książkio tematyce„misiowej" podczas wystawy„Kraina Misiów". Nauczyciele mięli za zadanie przygotować„misiowe"opaski na głowę dla każdego dziecka z klasy,zgromadzićw klasach przyniesione przez dzieci maskotkii książki, które posłużyły do celów edukacyjnych oraz wystawy, przygotować z dziećmi recytację wiersza,nauczyć dzieci wybranej piosenkio misiu, przygotować portret misia na konkurs plastyczny oraz jego plakat. Rodzice byli poproszeni o pomoc w organizacji wystawy„Kraina Misiów",o udostępnienie do użytku szkolnego literatury dziecięcej opowiadającej o misiach oraz o czytani edzieciom w szkole „misiowych"bajeczek. W ramach tematu „Misiu, zdrowo się odżywiaj” przygotowaniewraz z dziećmi słodkiego poczęstunku w postaci miodowych kanapek.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!