EduTargi 2019

Z myślą o młodych ludziach, którzy stają przed wyborem najlepszej drogi kształcenia, dnia 1 kwietnia 2019 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu zostały zorganizowane Zamojskie EduTargi. Kolejny już raz przystąpiliśmy do udziału w tym przedsięwzięciu i prezentowaliśmy w wiosennej scenografii ofertę Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Młodzi ludzie mieli okazję zapoznania się z ofertami szkół publicznych i niepublicznych, zawodowych i ogólnokształcących oraz placówek zajęć pozaszkolnych powiatu zamojskiego.
Podczas targów odbywały się konkursy, pokazy i występy taneczne. Naszą szkołę na scenie reprezentował zespól „Zumba Dance”, a na stoisku  uczniowie prezentowali własne wytwory z pracowni szkolnych, częstowali własnymi wyrobami cukierniczymi i zachęcali do wykonywania zadań z wykorzystaniem telewizora interaktywnego. 

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!