Konkurs „Mistrzowie matematyki”

Konkurs „Mistrzowie matematyki”

W dniu 9 maja 2019 roku na ternie naszej placówki został zorganizowany i przeprowadzony konkurs matematyczny, którego uroczystego otwarcia dokonała pani w-ce dyrektor Kamila Frańczuk. Uczestnikami konkursu byli uczniowie od klasy czwartej do ósmej ze Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Do naszej placówki przyjechali uczniowie z Włodawy.                  

Celem zmagań matematycznych było:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych;
  • rozbudzanie logicznego myślenia;
  • doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;
  • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

Podczas zmagań uczestnicy mieli do rozwiązania dziesięć zadań, których kolejność była losowana przez uczestników. Stopień trudności zadań był zróżnicowany i dostosowany do możliwości intelektualnych uczniów.

Nad przebiegiem konkursu czuwała powołana komisja. Poziom zmagań był wyrównany i komisja przyznała:

- w kategorii klas 7 – 8

I miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 11, SOSW Zamość

II miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Włodawy

- w kategorii klas 4 - 6

I miejsce: zespół Szkoły Podstawowej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Włodawy

II miejsce: zespół ze Szkoły podstawowej Nr 11, SOSW Zamość

Każda placówka otrzymała pamiątkowy dyplom, a uczniowie i ich opiekunowie drobne upominki.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!