„Legendy polskie – część naszej historii”

Podsumowanie innowacji   pedagogicznej - Wychowanie patriotyczne z elementami plastyki, muzyki, historii i geografii „Legendy polskie – część naszej historii”

Innowacja pedagogiczna była realizowana w terminie od listopada 2018r. do czerwca 2019r. według opracowanych założeń i harmonogramów w ramach zajęć edukacyjnych. Innowacja „Legendy polskie – część naszej historii” zapewniła dzieciom nie tylko poznanie treści legend, ale również poznanie tradycji i zwyczajów narodowych, poznanie historii kraju. Uczyła współdziałania i pracy w grupie oraz motywowała uczniów do systematycznej i efektywnej nauki. Innowacja zaadresowana była do uczniów klasy 1a,2a 3a szkoły podstawowej nr 11 specjalnej w Zamościu i służyła rozwijaniu u dzieci w młodszym wieku szkolnym zdolności literackich, historycznych, tradycji i zwyczajów. Zakres treści był zgodny z podstawą programową. Wdrożenie tej innowacji przy zastosowaniu ciekawych metod   i technik wzbudziło u uczniów zainteresowanie i chęć do pogłębiania wiedzy oraz wyrobiło nawyk czytania. Uczniowie w trakcie realizacji programu poznali legendy wybranych miast Polski, ich położenie na mapie wraz z odniesieniem do swojego miejsca zamieszkania. Dokładniej poznali i utrwalali mapę Polski. To pomoże i ułatwi im naukę geografii w starszych klasach. Piosenki bawiły i uczyły, dlatego stanowiły doskonałą formę uzupełniającą informacje zawarte w legendach. Natomiast zajęcia plastyczne pozwoliły na rozwinięcie dziecięcej fantazji i wyobraźni. Przeniesienie legend na papier było znakomitym utrwaleniem wiedzy przekazywanej w trakcie słuchania, czytania i oglądania. Czytanie legend przez nauczyciela przysłużyło się wzrostowi umiejętności koncentracji uwagi na danym tekście. Czytanie legend przez dzieci przyczyniło się do podniesienia jakości techniki czytania ze zrozumieniem, jak również zachęciło do poznawania kolejnych legend, a tym samym do wzrostu zainteresowania czytelnictwem. Wprowadzając taką innowacje wierzyłam, że stanie się ona wspaniałą przygodą i zachęci do dalszego poszerzenia swoich wiadomości związanych z historią naszego państwa. Dzięki innowacji uczniowie poznali piękne polskie legendy. Czytanie legend sprzyjało rozwojowi psychicznemu, pozwoliło wejść w magiczny, tajemniczy świat, który uczy co dobre a co złe. Legendy podobnie jak baśnie zawierają w sobie morał - czyli uczą.

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!