Twoje dane - Twoja sprawa

„Twoje dane - Twoja sprawa”

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna wraz z internatem przez cały rok szkolny 2018/2019 realizowała IX edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.” Program prowadzony był przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Z ramienia Ośrodka działania Programu koordynowali nauczyciele: Barbara Grądkowska, Beata Bober, Kamil Leńczuk, Katarzyna Berdak, Magdalena Łagowska, Jolanta Michalczuk, Martyna Strycharczuk-Jędruszczak, Artur Wiater. Działania wspomagał też kierownik gospodarczy p. Bartosz Kapłon.

W ramach programu nauczyciele przeprowadzili około 50 lekcji o ochronie danych osobowych (średnio dwie w każdej klasie). Zorganizowano obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych. Propagowano tematykę ochrony danych osobowych osób z niepełnosprawnościami w lokalnych mediach. Wychowankowie internatu pracowali w Szkolnym Kole Ochrony Danych Osobowych i zrealizowali Program Sprawnościowy. Bardzo cieszymy się z sukcesów, które odnieśliśmy w ogólnopolskich konkursach upowszechniających wiedzę na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Konkursy ogłosił Urząd Ochrony Danych Osobowych. W konkursie ogłoszonym dla uczniów zadaniem było zaprezentowanie – w formie opowiadania lub pracy plastycznej – sposobów na ochronę prywatności. Temat brzmiał: „(NIE)bezpieczne dane osobowe”. Laureatem tego konkursu został uczeń naszej szkoły z klasy IV - Ksawery Hamelusz, który zajął I miejsce – praca plastyczna. Z kolei szkoły oraz placówki oświatowe w odrębnym konkursie mogły zaprezentować opisy najciekawszych inicjatyw edukacyjnych zrealizowanych w tym roku szkolnym w związku z udziałem w IX edycji programu. Nasza szkoła została laureatem – zajęła III miejsce za inicjatywę „Dzień Ochrony Danych Osobowych - gra na korytarzu szkolnym. Nie daj się załapać w sieci”. Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie 11 czerwca 2019 r. w MEN podczas seminarium podsumowującego Program.

Link do UODO IX edycja programu UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa” zrealizowana


SCENARIUSZ - Gry interaktywnej pt. „Nie daj się złapać w sieci” 

przeprowadzonej w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych pobierz TUTAJ!


potwierdzenie TDTS 1


 

dyplom1mm


dyplom3mm


dyplom2mm

 


 

rodo dyplom1