00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

Ośrodek posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Informacji, salę integracji sensorycznej, salę doświadczania świata, siłownię, salę usprawniania ruchowego i rehabilitacji, salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny, gabinet do pracy metodą Tomatisa, salę do zajęć z alternatywnych metod komunikacji, pracownie do zajęć rewalidacyjnych wyposażone w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z różnymi dysfunkcjami rozwoju. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczą się w specjalistycznych pracowniach: poligraficznej, szycia, gospodarstwa domowego, kulinarnej, wyrobów dekoracyjnych. W sześciu salach znajdują się tablice interaktywne, we wszystkich salach są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, w pięciu są projektory, ponadto większość jest wyposażona w komputery. Na potrzeby Ośrodka zakupiono samochód bus do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

 

W 2008 utworzono ścieżkę przyrodniczo-leśną jako miejsce do wypoczynku i edukacji przyrodniczo-ekologicznej, zajęć plastycznych, gier i zabaw. Wyposażono ją w „zieloną salę lekcyjną”, drewniane ławy i stoły oraz 14 tablic edukacyjnych promujących walory Roztocza, tablicę ostrzegającą o zagrożeniu pożarem z numerami alarmowymi, tablicę z regulaminem dla turystów wypoczywających w lesie. Na drzewach zawieszono budki lęgowe dla ptaków. Ponadto teren ścieżki uzupełniono nasadzeniami roślin z tablicami informacyjnymi oraz ozdobiono drewnianymi postaciami zwierząt leśnych.

 

W 2010 roku w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” utworzono szkolny plac zabaw, który został wyposażony w zestaw zabawowy, drążki do akrobacji, huśtawki wagową i podwójną, równoważnię pochylnią. Miejsce to rozbudza fantazję, zachęca do kontaktu z rówieśnikami, do pokonywania nowych wyzwań i przede wszystkim do ruchu.

 

Na terenie Ośrodka znajduje się ogród warzywnyogród z roślinnością śródziemnomorską oraz klasyczny ogród renesansowy podzielony na kwatery obsadzone bukszpanem i różami. W 2010 roku w ogrodzie szkolnym postawiono szklarnię, w której uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy mogą od wczesnych miesięcy wiosennych wysiewać warzywa, zioła i kwiaty jednoroczne oraz poznawać zasady uprawy cieplarnianej. W 2013 roku wybudowano drewniany domek ogrodnika, w którym przechowywany jest sprzęt i narzędzia ogrodnicze.