Biblioteka

WITAMY NA STRONIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


bibliophoto

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji programów nauczania i wychowania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem oraz zapisem w Statucie Szkoły. Biblioteka udostępnia bogaty księgozbiór literatury pięknej polskiej i obcej, literaturę popularnonaukową oraz czasopisma. Każdy uczeń, nauczyciel i rodzic może korzystać z zasobów bibliotecznych w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza. Ponadto w bibliotece znajduje się 8 stanowisk komputerowych uzyskanych dzięki programom "Pracownie komputerowe dla szkół" oraz "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych" - projekty współfinansowane przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny - EFS), wdrażane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biblioteka wzięła udział w programach ministerialnych: „Książki naszych marzeń” oraz  „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.”

                                                                                                         

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 -14:00

Wtorek: 8:00 – 14:15

Środa: 7:40 – 13:40                                        

Czwartek: 8:00 -14:00

Piątek: 8:00 – 13:45 

 


Obraz003m

 

Obraz005m

 

Obraz006m