00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Świetlica

Świetlica

intro

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Dzień tygodnia

Godz. pracy

Poniedziałek 6.45 – 16.30
Wtorek 6.45 – 16.30
Środa 6.45 – 16.30
Czwartek 6.45 – 16.30
Piątek 6.45 – 16.30
 

 

  

Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i terapeutyczną przeznaczoną dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. Jest miejscem, w którym uczniowie, ze względu na czas pracy rodziców lub dojazdy do szkoły busami, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. 

 

080120152670

 

Obecnie w świetlicy pracuje trzech wychowawców. Realizują zajęcia tematyczne według tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno - ruchowe, zajęcia rozwijające twórczość, zajęcia relaksacyjne i zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

 

Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci. Uwzględnia czas przeznaczony na odrabianie lekcji, odpoczynek, zabawy dowolne według zainteresowań oraz gry i zabawy na powietrzu.

 

Najbardziej lubiane przez dzieci są zajęcia plastyczne i muzyczno-ruchowe, dlatego też poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

 

podsumowanie konkursu KOT

 

Świetlica szkolna dysponuje różnorodną bazą materialną w postaci: książek, gier, sprzętu sportowego, zabawek, TV oraz DVD.

 

W roku szkolnym 2010/2011 świetlica została wyposażona w pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Dzięki temu powstał kącik radosnego ruchu oraz kącik aktywnej nauki i zabawy.

 

Więcej zdjęć zamieszczamy w naszej galerii. Kliknij TUTAJ!

 

090520141961

090920142317