00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Pedagog

Pedagog

Pedagog szkolny

 

Pani Dorota Koczułap

Pani Agnieszka Mazur

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej i materialnej. Dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży, poprzez podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.

 

Zadania:

 • - dbanie o realizację obowiązku szkolnego;

 • - praca indywidualna z uczniem z problemami w nauce i zachowaniu;

 • - realizacja zadań z zakresu profilaktyki;

 • - zajęcia grupowe wg zapotrzebowania nauczycieli (integracyjne, profilaktyczne);

 • - wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;

 • - współpraca z rodzicami;

 • - współpraca z instytucjami wspomagającymi;

 • - organizowanie opieki i pomocy materialnej;

 • - konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • Idź do szkolnego pedagoga, gdy:

 • Dziecko boi się chodzić do szkoły. 
  Pedagog porozmawia z tobą i Twoim dzieckiem. Ustali, czy powodem lęku przed szkołą są problemy w nauce, czy może konflikty z kolegami z klasy. Wspólnie zastanowicie się, jak najlepiej pomóc dziecku.

 • Macie problemy finansowe. 
  Pedagog pomoże w uzyskaniu świadczeń w formie stypendium szkolnego na potrzeby edukacyjne, a także dofinansowanie do obiadów.

 • Uczeń zostanie okradziony, pobity lub szykanowany. 
  Pedagog wyjaśni sprawę i podejmie właściwe działania.  

 • Podejrzewasz, że twoje dziecko pali papierosy, pije alkohol bądź bierze narkotyki.
  Pedagog podpowie ci, jak poznać, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli twoje przypuszczenia się potwierdzą, dowiesz się, gdzie otrzymać pomoc.

 • Postanowiłeś przenieść dziecko do naszego Ośrodka.
  Pedagog opowie Ci o procedurach przyjęcia, oprowadzi po Ośrodku i odpowie na Twoje pytania.