Programy nauczania

2019-2020 programy i podręczniki

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA - ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA/

przedmiot

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

nauczyciel prowadzący zajęcia

1a

EW

-j. angielski

- EW informatyczna

-Lokomotywa - program edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 szkoły podstawowej ) zgodny   z podstawą programową kształcenia ogólnego

z dnia 14 lutego 2017 r.

- Modyfikacja programu nauczania j. angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa, klasy 1-3 zgodny

z Podstawą programową Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.

-Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej ,,Uczymy się

z Bratkiem”

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

I. Studzińska,

A. Mędela,

M. Kondro,

E. Piotrowska,

A. Sikorska

Katarzyna Sabbo

J. Mirosławska

B. Kapłon

A.Wiater

1bA

EW

- EW informatyczna

- j. angielski

Lokomotywa - program edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 szkoły podstawowej ) zgodny   z podstawą programową kształcenia ogólnego

z dnia 14 lutego 2017 r.

-Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej ,,Uczymy się

z Bratkiem”

- Modyfikacja programu nauczania

j. angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa, klasy 1-3 zgodny z Podstawą programową Rozporządzenie MEN

z dnia 14 lutego 2017 r.

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Katarzyna Sabbo

I. Studzińska,

A.Mędela,

M. Kondro,

E. Piotrowska,

A. Sikorska

M. Strycharczuk - Jędruszczak

A. Wiater

M. Frączek

4a j. polski „Nowe słowa na start”  - program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VII  szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz M.Greluk
4a j. angielski

Kurs kontynuacyjny dla uczniów  klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny

z nową podstawa programową

z 14 lutego 2017r.

Magdalena Kłębowska B.Kapłon
4a muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII „ Lekcja muzyki”. Monika Gromek, Grażyna Kilbach B. Wiatrzyk
4a plastyka „Plastyka”. Program nauczania szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień E. Kasprzyk
4a przyroda „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej”. Jolanta Golanko M. Galan
4a historia Program Nauczania historii w klasach 4-8  szkoły podstawowej „ Wczoraj
i dziś.”
dr Tomasz  Maćkowski J. Banaszkiewicz
4a matematyka

„Matematyka z kluczem” program nauczania matematyki dla klas 4-8  szkoły podstawowej.

M.Braun Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska A.Parol
4a technika Program nauczania techniki w klasach IV-VI. Małgorzata Czuj W. Witkowska
4a informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”. Michał Kęska A.Wiater
4a wych. fiz Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Krzysztof Warchoł

M. Toczyński

I. Lewicka

4a wdż „Moje dorastanie” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy IV szkoły podstawowej. Bożena Strzemieczna        B. Skiba
5a geografia Modyfikacja - Geografia program nauczania szkoła podstawowa kl.5 - 8.

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz,

Maciej Lechowicz,

T. Baran
5a biologia „Puls życia”. Program nauczania biologii w kl.5-8 szkoły podstawowej. Anna Zdziennicka M. Galan
5a wdż „Moje dorastanie” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy V szkoły podstawowej. Bożena Strzemieczna B. Skiba
7a historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj
i dziś”
Tomasz Maćkowski J. Banaszkiewicz
7a chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Aneta Parol
7a fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „To jest fizyka”

Marcin Braun,

Weronika Śliwa

Katarzyna Wróblewska
7a technika Program własny nauczania techniki dla szkoły podstawowej (klasy 7-8, uczniowie z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej) Wioletta Witkowska Katarzyna Wróblewska

7a

wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej   Barbara Skiba

7a 8a

doradztwo zawodowe

„Chcę, mogę, potrafię”. Program własny z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów kl. 7a i 8a Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Zamościu Katarzyna Bartosiewicz Katarzyna Bartosiewicz

7a

edukacja dla bezpieczeństwa (w klasie 8)

Edukacja dla bezpieczeństwa kl.8

B. Boniek,

A. Kruczyński

Maciej Moryń
8a „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej   Barbara Skiba

1az

język polski

Program nauczania języka polskiego dla szkoły branżowej I stopnia. To się czyta!

Autor: Krystyna Brząkalik Dorota Herc

1az

język angielski

Program własny nauczania języka angielskiego w Branżowej Szkole  I Stopnia  nr 1 Specjalnej. Kształcenie
w zawodzie pracownik pomocy obsługi hotelowej

SOSW/BS/287/2019

A. Mielniczuk, B. Kapłon Bernadetta Kapłon/Anna Mielniczuk

1az

matematyka

Program nauczania matematyki dla branżowej szkoły I stopnia do Seri ,,To się liczy!”

Dorota Ponczek Aneta Parol

1az

historia

Historia- Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

Jarosław Bonecki Joanna Banaszkiewicz

1az

podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

M.Gaertner

Elżbieta Świca

1az

geografia

GEOGRAFIA

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

S. Kurek

Teresa Baran

1az

chemia

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

M. Szczepaniak Aneta Parol

1az

informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.

G. Koba Artur Wiater

1az

wdż

Wychowanie do życia w rodzinie

w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla uczniów upośledzonych umysłowo

w stopniu lekkim

  Agnieszka Mazur

1az

w -f

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia

ISBN;9788375861389

K.Warchoł Michał Toczyński

1az

praktyczna nauka zawodu

Program nauczania dla zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 o strukturze modułowej

SOSW/BS/286/2019

Program własny

Joanna Kornicka, Andżelika Siemko

 

1az

doradztwo zawodowe

dd

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych - program dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim realizowany w klasach 1,2,3 szkoły branżowej I stopnia E. Świca Magdalena. Gontarz

1az

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ciekawi świata - edukacja dla bezpieczeństwa

Wyd. Operon Maciej Moryń
2az podstawy przedsiębiorczości "Ciekawi świata. Podstawy przedsiębiorczości"
Nr dop. MEN: 465/2012
P. Krzyszczuk Elżbieta Świca

3az

doradztwo zawodowe

U progu kariery zawodowej - program własny z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy 3a BSIST w Zamościu

K. Bartosiewicz Katarzyna Bartosiewicz

Dopuszczam do użytku szkolnego z dniem 02.09.2019 r. ww. programy nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 26.06.2019 r.

Do wiadomości: Religia - programy nauczania - etap edukacyjny od roku szkolnego 2019/202020

KLASA

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

nauczyciel prowadzący zajęcia
1a

-W rodzinie dzieci Bożych"

nr AZ-1-01/12

ks. Tadeusz Śmiech

wyd. Jedność

I. Lis
1bA

-W rodzinie dzieci Bożych"

nr AZ-1-01/12

ks. Tadeusz Śmiech

wyd. Jedność

I. Lis
4a Program nauczania religii rzymsko katolickiej. „Poznaję Boga i w Niego wierzę.”

Komisja

Wychowania Katolickiego, Konferencja

Episkopatu Polski.

K. Kulik
1 az

Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla szkoły ponadgimnazjalnej "Świadek Chrystusa"

nr AZ-4-01/10

autorstwo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, zmodyfikowany M. Momot

             ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Klasa 1a-2a-3a

klasa

Autor/

podręczniki

Tytuł Wydawnictwo

1a

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 1. Elementarz część 1 i 2 (podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej z elementami edukacji muzycznej, plastycznej

i technicznej)

GWO

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 1. Matematyka. (podręcznik   do edukacji matematycznej z elementami innych edukacji) GWO
j.angielski Bugs Team1 GWO
1a

Autor/

ćwiczenia

Tytuł Wydawnictwo

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 1. Czytam i piszę Część 1,2,3,4

Lokomotywa 1. Matematyka Część 1,2

Lokomotywa 1. Materiały do edukacji informatycznej

Lokomotywa 1. Materiały do edukacji artystycznej

Lokomotywa 1. Materiały do edukacji informatycznej

GWO

2a

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 2. Elementarz część 1 i 2 (podręcznik   do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej z elementami edukacji muzycznej, plastycznej
i technicznej)
GWO

praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej Agnieszka Szulc

Lokomotywa 2. Matematyka. Podręcznik GWO
  Tiger 2  
2a

Autor/

ćwiczenia

Tytuł Wydawnictwo

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 2. Czytam i piszę Część 1,2,3,4

Lokomotywa 2. Matematyka Część 1,2

Lokomotywa 2. Materiały do edukacji informatycznej

Lokomotywa 2. Materiały do edukacji artystycznej

GWO

3a

Autor/

Podręczniki

Tytuł Wydawnictwo

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 3. Elementarz część 1 i 2 (podręcznik   do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej z elementami edukacji muzycznej, plastycznej
i technicznej)
GWO

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 3. Matematyka. Podręcznik GWO
    Tiger 2  
3a

Autor/

ćwiczenia

Tytuł Wydawnictwo

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 3. Czytam i piszę Część 1,2,3

Lokomotywa 3. Matematyka Część 1,2

Lokomotywa 3. Materiały do edukacji informatycznej

Lokomotywa 3. Materiały do edukacji artystycznej

GWO

  Tiger 2  

 

klasa 1bA

Lp.

Autor/

podręczniki

Tytuł Wydawnictwo
  1. 1.

Praca zbiorowa pod. red.

M. Dobrowolskiej

Lokomotywa 1 + ćw. do j. obcego

Bugs

OPERON
  1. 2.
Żaba-Żabińska Wiesława Ćwiczenia matematyczne MAC
  1. 3.
Praca zbiorowa Duża kaligrafia HARMONIA
  1. 4.
Magdalena Hinz Na dwie ręce –ćwiczenia grafomotoryczne HARMONIA
  1. 5.
Rościsław Andrzejczak MAGICZNE LINIE – Ćwiczenia grafomotoryczne dla chłopców i nie tylko. HARMONIA
  1. 6.
Olesiejuk Zadania gwiazdki -Połącz kropki

Olesiejuk

Sp. z o.o

  1. 7.

Magdalena Hinz

Przedstaw emocje. Ćwiczenia w pokazywaniu oraz rozpoznawaniu stanów emocjonalnych

 

 

 

 

 

 

 

klasa 2bA

Lp.

Autor/

podręczniki

Tytuł Wydawnictwo
1.

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Czytam i poznaję świat. Części 1 i 2
(edukacje polonistyczna, przyrodnicza i społeczna z elementami innych edukacji)

GWO

2.

praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej , A Szulc

Matematyka
(edukacja matematyczna z elementami innych edukacji)

GWO
3. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Tiger 2 Macmillan
 

Autor/

ćwiczenia

Tytuł Wydawnictwo
1.

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Czytam i piszę. Części 1–4(edukacje polonistyczna, przyrodnicza i społeczna
z elementami innych edukacji)

GWO

2.

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Matematyka. Części 1 i 2
(edukacja matematyczna
z elementami innych edukacji)

GWO

3.

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 1

Macmillan

 

klasa 3bA

Lp.

Autor/

podręczniki

Tytuł Wydawnictwo
1.

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

GWO

2.

praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej, A. Szulc

praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej Agnieszka Szulc

GWO
3. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Macmillan
 

Autor/

ćwiczenia

Tytuł Wydawnictwo
1.

praca zbiorowa pod red.

M. Dobrowolskiej

Czytam i piszę. Części 1–4
(edukacje polonistyczna, przyrodnicza i społeczna
z elementami innych edukacji)

Matematyka. Części 1 i 2(edukacja matematyczna z  elementami innych edukacji)

GWO

2. Carol Read, Ana Soberón Bugs Team 1 Macmillan

 

klasa 4a

Lp. Przedmiot Autor /autorzy Tytuł Wydawnictwo
1. j. polski

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

Nowe Słowa na start! kl. 4 podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 Nowa Era
2. j. angielski  

Step Plus dla klasy 4

Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton

OXFORD UNIVERSITY PRESS
3. historia

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk - Fertsch

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś klasa 4 podręcznik do historii dla szkoły podstawowej Nowa Era
4. matematyka

Piotr Zarzycki,

Małgorzata Dobrowolska

Marta Jucewicz

Marcin Karpiński

Matematyka z plusem

 

GWO
5. plastyka

Marzena Kwiecień

Wojciech Sygut

Plastyka do klasy 4

MAC
6. muzyka

M. Gromek,

G. Kilbach

Lekcja muzyki podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era
7. informatyka Michał Kęska

Lubię to 1

Nowa Era
8. przyroda

Maria Marko - Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

 

klasa 5a

Lp. Przedmiot Autor /autorzy Tytuł Wydawnictwo
1. j. polski

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

„Nowe Słowa Na Start! Kl.5. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej. Nowa Era

2.

historia

B. Olszewska,

W. Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

 
„Wczoraj i dziś.” Podręcznik do historii dla klasy piątej. Nowa Era
3. j. angielski   „MCMill EVOLUTION Plus” klasa 4 - podręcznik Macmilian Education
4. matematyka

M. Dobrowolsk,

M. Jucewic,

M. Karpiński

„Matematyka z plusem”. Podręcznik do klasy piątej. GWO
5. biologia M. Sęktas, J. Stawarz „Puls życia”. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej. Nowa Era
6. plastyka

M. Kwiecień,

W. Sygut,

Plastyka. Podręcznik dla klasy piątej. MAC
7. muzyka

M. Gromek,

G. Kilbach

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej. Nowa Era
8. informatyka M. Kęska „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy piątej. Nowa Era
9. geografia A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz „Geografia’’ Podręcznik do klasy piątej. WSIP
10. technika M. Czuj „Technika.” Podręcznik do klasy piątej MAC

 

Klasa 6a, 6bA

Lp. Przedmiot Autor /autorzy Tytuł Wydawnictwo
1. j. polski

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

„Nowe Słowa Na Start! Kl.6. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej.

Nowa Era

2.

historia

B. Olszewska,

W. Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

 
„Wczoraj i dziś.” Podręcznik do historii dla klasy szósta.

Nowa Era

3. j. angielski
 
„MCMill EVOLUTION Plus klasa 5” – podręcznik Macmilian Education
4. matematyka

M. Dobrowolska,

M. Jucewic,

M. Karpiński

„Matematyka z plusem”. Podręcznik do klasy szósta. GWO
5. biologia J. Stawarz, „Puls życia”. Podręcznik do przyrody dla klasy szósta. Nowa Era
6. plastyka

M. Kwiecień,

W. Sygut,

Plastyka. Podręcznik dla klasy szóstej. MAC
7. muzyka

M. Gromek,

G. Kilbach

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej. Nowa Era
8. informatyka M. Kęska „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej. Nowa Era
9. geografia A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz „Geografia’’ Podręcznik do klasy szóstej. WSIP
10. technika M. Czuj „Technika” – podręcznik do klasy szóstej MAC

 

Klasa 7a

Lp. Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo

1.

język polski Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gołczyńska-Mróz

Nowe słowa na start!

Nowa Era

2. język angielski Nick Beare Brainy 1 Macmillan

3.

historia Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Historia wczoraj i dziś Nowa Era
4. plastyka Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień Lubię tworzyć MAC
5. muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era

6

matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Matematyka z kluczem

Nowa Era

7. biologia Małgorzata Jefimow Puls życia Nowa Era

8.

chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

9.

geografia Arkadiusz Głowacz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Agnieszka Lechowicz

Geografia

WSiP

10. fizyka Marcin Braun, Weronika Śliwa To jest fizyka Nowa Era
11. informatyka Grażyna Koba Lubię to! Nowa Era
12. religia ks. Paweł Mąkosa Spotkam Twoje słowo Gaudium

Klasa 8a

Lp. Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1. język polski J. Koscierzyńska, Małgorzata Chmiel Maciej Szulc, Agnieszka Gołczyńska-Mróz Nowe słowa na start Nowa Era
2. matematyka M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska Matematyka z kluczem Nowa Era
3. historia

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Historia wczoraj i dziś Nowa Era
4. biologia Andrzej Boczarowski, Marian Sęklas, Beata Sągin Puls życia Nowa Era
5. chemia J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin Chemia Nowej Ery Nowa Era
6. geografia A. Głowacz, A. Lechowicz, P. Stankiewicz Geografia WSiP
7. wiedza o społeczeństwie Piotr Krzesicki, Małgorzata Poręba, Piotr Kur Wiedza o społeczeństwie WSiP
8. fizyka Marcin Braun, Weronika Śliwa To jest fizyka Nowa Era
9. język angielski Nick Bare Brain 2 Macmillan
10. edukacja dla bezpieczeństwa B. Boniek, A. Kruczyński Edukacja dla bezpieczeństwa kl.8 Operon
11. informatyka Grażyna Koba Lubię to! Nowa Era

 

1az

Lp. Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1. język polski Anna Klimowicz, Joanna Ginter „To się czyta”. Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 1

Wyd. Nowa Era

Nr dop. MEN: 1025/1/2019

2. matematyka Karolina Wej, Wojciech Babiański ,To się liczy!” Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia, Wyd. Nowa Era
3. historia

Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

Historia-podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

 
4. chemia A. Sikorski Chemia1 Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, Wyd. Operon
5. geografia

S. Kurek

GEOGRAFIA

Klasa 1. Szkoła branżowa I stopnia

Numer dopuszczenia MEN - w oczekiwaniu
6. j.angielski Hubert Puchta, Jeff Stranks

English in Mind (Second edition)  Student’s book 1  – podręcznik

Workbook Audio CD – ćwiczenia

Wyd. Cambridge

Nr dopuszczenia MEN;117/1/2009

7. podstawy przedsiębiorczości I. Korba, Z.Smutek, I. Kijakowska Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły brańżowej I stopnia cz. I i II Operon
9. informatyka - bez podręcznika    
10. doradztwo zawodowe   Młodzieżowe portfolio kariery Progra
11. wdż      
12. religia

Ks Robert Strus

Ks Wiesław Galant

Świadczę o Jezusie

w Kościele

Gaudium

 

Klasa 2az

Lp.

Przedmiot

Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia
1.

język polski

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska.

„Zrozumieć świat”. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 2 Wyd. Nowa Era Nr dop. MEN: 584/1//2012/2015
2. historia

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Włodzimierz Chybowski, Iwona Janicka

„Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

„Poznać przeszłość. Wiek XX”. Karty pracy ucznia

Wyd. Nowa Era

Wyd. Nowa Era

Nr dop. MEN: 525/2012
3. język angielski

J.Dolińska- Romanowicz, D.Nowakowska

M.Harris, D.Mower, A.Maris, A.Sikorzyńska, L.White, R.Fricker

M.Sosińska

How can I help you? Part 2 Język angielski zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa. Podręcznik

Suplement do podręcznika dla klasy II

New ExamChallenges 2- podręcznik

Workboo k Audio CD - ćwiczenia

Ćwiczenia z j. angielskiego dla zawodowych i gastronomicznych szkół zawodowych

Wyd. REA

 Pearson

Wyd. REA

MEN: 341/04/2008

 342/2/2011/2014

4. matematyka

Wojciech Babiański, Karolina Wej

Matematyka. Część 2. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej Wyd. Nowa Era Nr dop.MEN:573/1/2012/2015
5. religia Red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” – podręcznik kl. 2 ponadgimnazjalna Wyd. Gaudium Nr dop. AZ-42-01/10-LU-4/1
6.

podstawy przedsiębior- czości

P. Krzyszczyk

Jarosław Korba

Ciekawi świata. Przedsiębiorczość

- podręcznik, zakres podstawowy

Zeszyt ćwiczeń - zakres podstawowy

Wyd. Operon MEN:465/2012

 

Klasa 3az

Lp.

Przedmiot

Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia
1.

język polski

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska.

„Zrozumieć świat”. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 3 Wyd. Nowa Era Nr dop. MEN: 584/1//2012/2015
2. wiedza o społeczeń-stwie Maciej Batorski „Ciekawi świata”- zakres podstawowy

Wyd. Operon

Nr dop. MEN: 469/2012
3. język angielski

J.Dolińska- Romanowicz, D.Nowakowska

M.Harris, D.Mower, A.Maris, A.Sikorzyńska, L.White, R.Fricker

M.Sosińska

How can I help you? Part 2 Język angielski zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa. Podręcznik

Suplement do podręcznika dla klasy II

New Exam Challenges 2- podręcznik

Workbook Audio CD - ćwiczenia

Ćwiczenia z j. angielskiego dla zawodowych i gastronomicznych szkół zawodowych

Wyd. REA

 Pearson

Wyd. REA

MEN: 341/04/2008

 342/2/2011/2014

4. matematyka Wojciech Babiański, Karolina Wej Matematyka. Część 2. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej Wyd. Nowa Era Nr dop.MEN:573/1/2012/2015
5. religia Red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” – podręcznik kl.3 ponadgimnazjalna Wyd. Gaudium Nr dop. AZ-42-01/10-LU-4/13