Programy nauczania

Programy włączone do SZPN  w roku 2017/2018

1. Małymi krokami” – Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym znacznym, autyzmem oraz  niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wychowanie i przygotowanie przedszkolne  -zajęcia dydaktyczne.

Karpińska Beata, Romańczuk Magdalena, Liminowicz Natalia

SOSW/Przedszkole /210/2017

2. Agnieszka Mitoraj-Hebel, Katarzyna Sirak-Stopińska, Marta Jarząbek, Barbara Zachodny, Katarzyna Sabbo.Edukacja Wczesnoszkolna – „Uczymy się z  Bratkiem”. program nauczania Jadwiga Mirosławska SOSW/SP/211/2017
3. red. Małgorzata Dobrowolska Program  nauczania  „Lokomotywa” –edukacja wczesnoszkolna.

Bożena Gil,

Martyna Strycharczuk –Jedruszczak

SOSW/ SP/212/2017
4. Marlena Derlukiewicz „Nowe słowa na start”  - program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VII  szkoły podstawowej. Łagowska Magdalena Greluk Monika SOSW/SP/213/2017
 5. Kłębowska Magdalena. Kurs kontynuacyjny dla uczniów  klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawa programową z14 lutego 2017r. Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego  w zakresie klas 4-6 .Marta Fraczek SOSW/SP/214/2017
6. Monika Gromek,Grazyna Kilbach. Program nauczania muzyki w klasach IV-VII  „ Lekcja muzyki. Wiatrzyk Barbara SOSW/SP/215/2017
7. Kwiecień Marzena Plastyka. Program nauczania w szkole podstawowej klasy 4-7. Kasprzyk Ewa SOSW/SP/216/2017
8. dr Tomasz  Maćkowski. Program Nauczania historii w klasach 4-8  szkoły podstawowej „ wczoraj i dziś.” Banaszkiewicz Joanna SOSW/SP/217/2017
9. Jolanta Golanko„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej”.  Galan Małgorzata SOSW/SP/218/2017
10.

M. Jucewicz, M Karpiński

 J .Lech Matematyka z plusem – program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Wróblewska Katarzyna SOSW/SP/219/2017
11. Michał Kęska Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”. Wiater Artur SOSW/SP/220/2017
12. Czuj Małgorzata. Program nauczania techniki w klasach IV-VI. Witkowska Wioletta SOSW/SP/221/2017
13.

Krzysztof Warchoł. Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej .

Lewicka Ilona,   Toczyński Michał   SOSW/SP/222/2017
14. Teresa Król „Wędrując ku dorosłości” - program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Barbara  Skiba SOSW/SP/223/2017
15. Anita Przybyszewska –Pietrasiak .Plastyka. Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej  ( klasy 5,6) Kasprzyk Ewa SOSW/SP/224/2017
16. Baran Teresa Program własny  nauczania geografii w klasach 7-8 szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością lekką. Baran Teresa SOSW/SP/225/2017
17. Anna  Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej  „Puls życia” Galan Małgorzata SOSW/SP/226/2017
18. Teresa Kulawik, Maria Litwin Program nauczania chemii w szkole podstawowej.  Parol Aneta SOSW/SP/227/2017
19. Marcin Braun, Weronika Śliwa.  Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „To jest fizyka”. Wróblewska Katarzyna SOSW/SP/228/2017
20. Marcin  Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Matematyka z kluczem” program nauczania matematyki dla klas 4-8  szkoły podstawowej. Parol Aneta SOSW/SP/229/2017
21. Program własny – Technika klasy 7-8. Witkowska Wioletta SOSW/SP/230/2017
22. Teresa Król. Wędrując ku dorosłości” program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Skiba Barbara SOSW/SP/231/2017
23

Bartosiewicz Katarzyna. Program  własny  nauczania  z doradztwa  zawodowego dla klasy 7.

Bartosiewicz Katarzyna SOSW/SP/232/2017
24. E,M, Tuz, D.Szczypiński. „Oblicza geografii”   Program nauczania do zasadniczej szkoły zawodowej. Baran Teresa SOSW/BS/ 233/2017
25. Renata Konc, Kornicka Joanna .  Program nauczania dla zawodu –pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 o strukturze modułowej wg podstawy programowej z 31.03.2017r Kowalczyk Agnieszka SOSW/BS/234/2017
26. Program własny  zajęć z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu w procesie wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  Johaniuk Ewa SOSW/SP/235/2017
27.

Program własny zajęć  wychowania fizycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  w szkole podstawowej  klasy 4-6

Sołoducha Łukasz SOSW/SP/236/2017
28.

Program własny z wychowania fizycznego dla uczniów z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepłnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem.

I etap edukacyjny

Pomazanka Anna,

Głębocki Marcin

SOSW/SP/237/2017
29. Program własny z wychowania fizycznego dla uczniów z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  - II etap edukacyjny Korolko Radosław SOSW/SP/238/2017
30 Program własny zajęć tanecznych dla uczniów klas gimnazjalnych w szkole podstawowej  z niepłnosprawnościa intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym  -  „Ja też mogę tańczyć II” Iwona Winiarczyk –Hadło SOSW/SP,g/239/2017
31. Program własny  wychowania fizycznego dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Korolko
Radosław

SOSW/SPdP/240/2017
32. Program doradztwa zawodowego dla uczniów  klas  1-3 Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Bober   Beata SOSW/SPdP/241/2017
33. Program własny zajęć kształtujących kreatywność „Kreatywnie przez cały rok”  dla uczniów klasy II-III szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.III etap edukacyjny Sołoducha Agata, Toczyński Michał Barbara Wiatrzyk SOSW/SPdP/242/2017
34.

Program własny zajęć kształtujących kreatywność „ Zajęcia kreatywnego działania”

dla uczniów  klas I-III szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. III etap edukacyjny

Podolak Marzenna SOSW/SPdP/243/2017
35. Program własny –Zajęcia kształtujące kreatywność dla uczniów klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem

Grechuta Edyta,

Bednarski Tomasz

SOSW/SPdP/244/2017
36. Program własny –Zajęcia kształtujące kreatywność dla uczniów   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi Droździel Martyna SOSW/SPdP/245/2017
37. Program własny –Zajęcia kształtujące kreatywność dla uczniów   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi Hanulak –Nurzyńska Katarzyna Korolko Radosław SOSW/SPdP/246/2017
38. Program własny zajęć edukacyjnych –Przysposobienie do pracy dla uczniów klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem.

Edyta Grechuta

Kulas Anna

Moryń Maciej

SOSW/SPdP/247/2017
39. Program własny  -Przysposobienie do pracy - dla uczniów klas II-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Martyna Droździel, Litwińczuk Anna ,

Kiszka Krzysztof 

SOSW/SPdP/248/2017
40. Program własny  zajęc edukacyjnych  -Przysposobienie do pracy dla uczniów klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Anna Kulas,

Marzenna Podolak

SOSW/SPdP/249/2017
41. Program własny  zajęc edukacyjnych  -Przysposobienie do pracy dla uczniów klas II-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Anna Litwińczuk Hanulak 

Nurzyńska  Katarzyna

Wiater Artur

Welcz Elżbieta

SOSW/SPdP/250/2017
42.

Program własny  zajęc edukacyjnych  -Przysposobienie do pracy dla uczniów klas II-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Hanulak 
Nurzyńska  Katarzyna

Kiszka Krzysztof

Wiater Artur

SOSW/SPdP/251/2017
43. Program własny  zajęc edukacyjnych  -Przysposobienie do pracy dla uczniów klas II-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Welcz Elżbieta Marzenna Podolak Wiater Artur SOSW/SPdP/252/2017
44. Program własny  -Funkcjonowanie osobiste i społeczne” oraz  „Zajęcia rozwijające komunikowanie się” dla uczniów klas II-III szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Sołoducha Agata SOSW/SPdP/253/2017
45. Program własny  -Funkcjonowanie osobiste i społeczne” oraz  „Zajęcia rozwijające komunikowanie się” dla uczniów   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi   w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy  Droździel Martyna SOSW/SPdP/254/2017
46. Program własny  -Funkcjonowanie osobiste i społeczne” oraz  „Zajęcia rozwijające komunikowanie się” dla uczniów klas I-III  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi   w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy  Grechuta Edyta SOSW/SPdP/255/2017
47. Program własny  -Funkcjonowanie osobiste i społeczne” oraz  „Zajęcia rozwijające komunikowanie się” dla uczniów klas I-III  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi   w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy  Baran Teresa SOSW/SPdP/256/2017
48

Program własny zdrowotno –sprawnościowy  dla

uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym z otyłością .

Welcz Elżbieta SOSW/SPdP/257/2017
49 Program własny "Jestem dobrze wychowany i wszędzie mile widziany" dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna w Zamościu Joanna Sudołowicz SOSW/SP/258/2017
49 Program własny zajęć koła sportowego "Poprzez ruch do zdrowia". Piotr Grątkowski SOSW/Internat/259/2017
50 Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa, klasy 1-3 zgodny z podstawą programową  (Ilona Studzińska, Arkadiusz Molęda, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska) Marta Frączek SOSW/SP/261/2017