Dokumenty

dokumenty

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Ośrodka

 

- podania do dyrektora Ośrodka:

Przedszkole Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 11

Gimnazjum Nr 8

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ZSZ Nr 1 - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

ZSZ Nr 1 - cukiernik

Zajęcia Rewaliadacyjno - Wychowawcze

Podanie o przyjęcie do Internatu

Podanie Wczesne Wspomaganie

 

- podania do Starosty

Przedszkole Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 11

Gimnazjum Nr 8

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ZSZ Nr 1

Zajęcia Rewaliadacyjno - Wychowawcze


DOKUMENTY:

Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu - POBIERZ TUTAJ!

 


STATUTY: 

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z 01.12.2017 - Pobierz TUTAJ!

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z 25.11.2016 - stracił moc.

 

Statut Szkoły Podstawowej z 01.12.2017 - Pobierz TUTAJ!

Statut Szkoły Podstawowej z 13.11.2015 i Nowelizacja Nr 1 Statutu SP z 25.11.2016 - straciły moc.

 

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia - Pobierz TUTAJ!

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej z 29.08.2013 - stracił moc

 

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy z 01.12.2017 - Pobierz TUTAJ!

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy z 25.11.2016 - stracił moc

 

Statut Przedszkola Specjalnego z 01.12.2017 - Pobierz TUTAJ!

Statut Przedszkola Specjalnego z 25.11.2016 - Stracił moc.

 


 

PROGRAMY PROFILAKTYKI

Program wychowawczo - profilaktyczny Przedszkole Nr 3

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoła Podstawowa Nr 11

Program wychowawczo - profilaktyczny Branżowa Szkoła I Stopnia

Program wychowawczo - profilaktyczny SPDP


Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość


 WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W ZAMOŚCIU do pobrania TUTAJ!


REGULAMINY:

Regulamin Internatu - pobierz TUTAJ!

Regulamin Wolontariatu - pobierz TUTAJ!

Regulamin WOKRO - pobierz TUTAJ!

Regulamin Wczesnego Wspomagania - Pobierz TUTAJ!

Regulamin Biblioteki Szkolnej - Pobierz TUTAJ!

 

Regulamin korzystania z podręczników szkolnych - Pobierz TUTAJ!

Regulamin Świetlicy - Pobierz TUTAJ!

Regulamin wycieczek - Pobierz TUTAJ!

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Pobierz TUTAJ!


 

Kontrola zarządcza:

Kwestionariusz dla nauczycieli - Pobierz!

Kwestionariusz dla pracowników administracji i obsługi - Pobierz!