Dokumenty

dokumenty

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Ośrodka

 

- podania do dyrektora Ośrodka:

Przedszkole Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 11

Gimnazjum Nr 8

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ZSZ Nr 1 - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

ZSZ Nr 1 - cukiernik

Zajęcia Rewaliadacyjno - Wychowawcze

Podanie o przyjęcie do Internatu

Podanie Wczesne Wspomaganie

 

- podania do Starosty

Przedszkole Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 11

Gimnazjum Nr 8

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ZSZ Nr 1

Zajęcia Rewaliadacyjno - Wychowawcze


 

DOKUMENTY:

Skład Rady Rodziców

 

Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu - POBIERZ TUTAJ!

 


 

STATUTY: 

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Pobierz TUTAJ!

 

Statut Szkoły Podstawowej - Pobierz TUTAJ!

Nowelizacja Nr 1 z 25.11.2016 r. - Pobierz TUTAJ!

 

Statut Gimnazjum - Pobierz TUTAJ!

Nowelizacja Statutu z 03.2014 Nr 1 - Pobierz TUTAJ!

Nowelizacja Statutu z 13.11.2015 Nr 2 - Pobierz TUTAJ!

Nowelizacja Nr 3 z 25.11.2016 r. - Pobierz TUTAJ!

 

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej - Pobierz TUTAJ!

Nowelizacja Statutu z 13.11.2015 - Pobierz TUTAJ!

Nowelizacja Statutu z 25.11.2016 - Pobierz TUTAJ!

 

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy - Pobierz TUTAJ!

 

Statut Przedszkola Specjalnego - Pobierz TUTAJ!

 


 

PROGRAMY PROFILAKTYKI

Program profilaktyki 2016 - 2017 Przedszkole nr 3

Program profilaktyki 2016 - 2017 Szkoła Podstawowa nr 11

Program profilaktyki 2016 - 2017 Gimnazjum nr 8

Program profilaktyki 2016 - 2017 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Program profilaktyki 2016 - 2017 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Program wychowawczy 2016 - 2017 Przedszkole nr 3

Program wychowawczy 2016 - 2017 Szkoła Podstawowa nr 11

Program wychowawczy 2016 - 2017 Gimnazjum nr 8

Program wychowawczy 2016 - 2017 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Program wychowawczy 2016 - 2017 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W ZAMOŚCIU do pobrania TUTAJ!

 

Kontrola zarządcza:

Kwestionariusz dla nauczycieli - Pobierz!

Kwestionariusz dla pracowników administracji i obsługi - Pobierz!