00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Wiodący Ośrodek

Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO) został utworzony na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu dla rodzin i dzieci z terenu miasta Zamościa w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Działalność WOKRO przewidziana jest na 5 lat (2017 – 2021).

 

WOKRO realizuje następujące zadania:


1. Udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2. Wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3. Wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
4. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5. Koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu:

 1) zbiera i upowszechnia informacje o usługach i świadczących je specjalistach;
 2) prowadzi akcje informacyjne;
 3) monitoruje działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu
ul. Śląska 45A.

Informacje udzielane są przez p. Barbarę Grądkowską, p. Beatę Bober lub inną wyznaczoną osobę od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 -15.00 osobiście lub pod nr tel. 639 25 25.