Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Anna Gil

Zastępca – p. Edward Procyk

Sekretarz – p. Katarzyna Brzezińska

Skarbnik – p. Ewa Albingier

Komisja Rewizyjna – p. Anna Tarańczuk, p. Agnieszka Hamelusz, p. Barbara Danik, p. Wiesława Flis

Szkoła Klasa Przewodniczący/reprezentant klasy/zespołu
Przedszkole Nr 3 Gr. I Aneta Ziomka
Gr. II Ewa Kłapouch
Gr. III Anna Tarańczuk
Gr. IV Piotr Kiszka
Gr. V Łukasz Gawlik

Szkoła Podstawowa

Nr 11

1 a – 2 a - 3a Agnieszka Hamelusz
1bA-3cA Kamila Kostyrska
1cA Agnieszka Poździk
2 bA-3bA Anna Bondyra
4a Arnika Pyś
  Ewa Albingier
5a -6a Katarzyna Brzezińska
7a Steć Anna
1A- 2A Elżbieta Tabuła
1BA- 2BA Agata Steć
3A Barbara Danik
3BA Agnieszka Naworol
3CA Karolina Bernacka
4A Aneta Walikowska
4B-5C Marta Bardziej
5A-6A Ewa Sobiesiak
5BA Edward Procyk
6BA Anna Gil
5D-7A Barbara Niemczuk
6 BA Kazimiera Antończak
6C – 7A Małgorzata Kleban
2 a-2A Celina Presz
3 a Beata Zawiślak
2B-3Ag Anna Markiewicz
3BA Teresa Zając
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 1 a Adam Wróbel
2a Bogumiła Szozda
3 a Teresa Herbin

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1A Joanna Krzywosz
2A Teresa Dudek
1BA-2BAs Wiesława Flis 
2Cs Krystyna Pułapa
3Cs Ewa Garaj
2D-3As Bożena Piechocka

 


Regulamin Rady Rodziców: do pobrania TUTAJ!