Rada Rodziców

Zdalne nauczanie - link!


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący - p. Anna Gil

 

Zastępca przewodniczącego - p. Katarzyna Brzezińska

 

Sekretarz - p. Agnieszka Hamelusz

 

Skarbnik - p. Anna Tarańczuk

 

Komisja rewizyjna - p. Mariola Kuźma, p. Marta Fusiara, p. Agnieszka Koczwara, p. Jarosław Czerwieniec p. Krzysztof Malus

Lp. Szkoła Klasa Przewodniczący/reprezentant klasy/zespołu
  Przedszkole Nr 3 Odział 01 Czop Justyna
  Oddział 02 Danielak Bożena
  Oddział 03 Wołoszyn Angelika
  Oddział 04 Duda Karolina
  Oddział 05 Śliwa Katarzyna
  Oddział p6 Kuźma Mariola
 

Szkoła Podstawowa

Nr 11

ZRW Lewicka Monika
  1a-2a-3a Hamelusz Agnieszka
  1bA- 2bA Kowalska Ewelina
  2cA -3bA Tarańczuk Anna
  4a Pakuła – Juszczak Barbara
  5bA Kostyrska Kamila
  6a Jurek Monika
  5a-7a

Palonka Agnieszka

Hamelusz Agnieszka

  8a Palińska Aneta
  1BA Czop Justyna
  1CA-2BA Kiszka Karolina
Frąk Urszula
  2A-3A Jaroszyńska Anita
  3CA Wyrostek Joanna
  4A Żuk Agnieszka
  4B-5A Tabuła Elżbieta
  4C-5EA Burda Celina
  5BA Skowron vel Knapik Monika
  5D-6A Starzewska Małgorzata
  5CA Rudkowska Małgorzata
  6BA Bondyra Anna
  6DA-7EA Sobaszek Monika
  7A -8C Janus Małgorzata
  7B Baradziej Marta
  7CA Bernacka Karolina
  7D Kendra Kinga
  8EA Gil Anna
  8F Sobiesiak Ewa
  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 1az Brzezińska Katarzyna
  2az Strus Henryka
  2bz Grzeszczuk Elżbieta
  3az Steć Anna
 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1A Kołcon Renata
  1C- Malus Krzysztof
  1BA-2BA Furmanek Katarzyna
  2Cs Skarzyńska Jolanta
  3As Wojtak Elżbieta
  3Bs Kot Monika
  3Cs Sowa Urszula
  3As Zając Teresa


 


Regulamin Rady Rodziców: do pobrania TUTAJ!