Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/201

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca – p. Anna Gil

 

Zastępca – p. Ewa Albingier

 

Sekretarz – p. Jolanta Jędrzejwska

 

Skarbnik – p. Anna Tarańczuk

 

Komisja Rewizyjna – p. Łukasz Gawlik, p. Agnieszka Hamelusz, p. Barbara Danik, p. Renata Figiel

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Szkoła Klasa Przewodniczący/reprezentant klasy/zespołu
  Przedszkole Nr 3 gr. 1 Anna Kalita
  gr. 2 Bożena Danielak
  gr. 3 Justyna Czop
  gr. 4 Karolina Kiszka
  gr. 5 Łukasz Gawlik
 

Szkoła Podstawowa

Nr 11

1a-2a-3a Agnieszka Hamelusz
  4a-5a Magdalena Adamczuk
  4bA-5bA Agnieszka Kulik
  6a Ewa Albingier
  7a Anna Szczygieł
  8a Anna Steć
  1bA Anna Tarańczuk
  2bA Magdalena Pomian
  1A-2C Agnieszka Żuk
  1B Anita Jaroszyńska
  1A-2A Barbara Danik
  2BA-3BA Monika Skowron vel Knapik
  4A Anna Jezierska
  3CA Katarzyna Mazurek
  4CA Karolina Bernacka
  5A Robert Niścior
  4BA Anna Bondyra
  5B-6C Jolanta Jędrzejewska
  6A – 7A Ewa Sobiesiak
  5CA Ewa Czugała
  6D – 7D Małgorzata Chruścińska - Janus
  6BA Anna Gil
  7BA Aleksandra Jarychowicz-Bożek
  7C-8C Małgorzata Kleban
  3ag-3Ag Małgorzata Szponar
  3BAg Wioletta Błaszczuk
  3Bg Anna Markiewicz
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 1az Marek Nowosad
  2az Adam Wróbel
  3az Anna Pijajko
 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1As-2BAs Ewa Zwolak
  2As-3Ds Maria Głąb
  2Cs-3As Renata Figiel
  2BAs-3BAs Wiesława Flis
  3Cs Joanna Kawka
     

 


Regulamin Rady Rodziców: do pobrania TUTAJ!