00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Projekty Kampanie Innowacje

Projekty

Obecnie w Ośrodku realizujemy następujące projekty i kampanie:

 

Aktywna Tablica 2018

Projekt "Czary mary nie do wiary"

Kampanie Społecznościowa " Zachowaj Trzeźwy umysł"

"Naturalnie ... w dorosłe, samodzielne życie" 

 

„Zdrowo się odżywiamy i o aktywność ruchową dbamy" - prezentacja do pobrania TUTAJ!

 

Przyjaciele Zippiego

 

Każdy z projektów jest szczegółowo opisany w menu po prawej stronie.