Umiarkowanie złoty środek

„Umiarkowanie złoty środek – czyli z kulturą za pan brat. Zasady, które obowiązują zawsze i wszędzie"

 

Projekt realizowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Realizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem" we współpracy
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Zamościu

 

Prezentacja - pobierz TUTAJ!