Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

1.Wsparcie rodziny:

  • rozpoznanie potencjału rodziny, mocnych stron rodziców i rodzeństwa;
  • dostarczenie rodzicom pomocy i wsparcia emocjonalnego w związku z niepełnosprawnością dziecka;
  • pomoc w budowaniu więzi emocjonalnej rodzic – dziecko;
  • dostarczanie rodzicom rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

2. Praca z dzieckiem - do najczęściej stosowanych metod należą:

  • trening zabawy, podążanie za dzieckiem, naśladowanie, odzwierciedlanie zachowań dziecka i zabawy z wykorzystaniem materiałów sypkich;
  • rozpoznawanie i nazywanie emocji, tworzenie słownika uczuć, nauka konstruktywnego radzenia sobie ze złością i frustracją;
  • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata, wzbogacanie aktywności dziecka, rozładowywanie napięć.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!