00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Nasze Szkoły

Szkoły

W Ośrodku funkcjonują szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

- Gimnazjum Nr 8 Specjalne

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy