Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to kolejny etap kształcenia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, która ukończyła swoją edukację  w gimnazjum. 

 

W procesie edukacji duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

 

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • wychowanie fizyczne
  • przysposobienie do pracy w zakresie, którego prowadzone są następujące zajęcia:

-        gospodarstwo domowe,

-        prace ogrodnicze,

-        szycie ręczne i maszynowe,

-        sporządzanie posiłków,

-        wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych,

-        prace poligraficzno- introligatorskie

  • zajęcia sportowe
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • zajęcia rewalidacyjne
  • religia

 

Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne konieczne do samodzielnego funkcjonowania osobistego i społecznego.

Przygotowywani są do podejmowania różnych form pracy na zorganizowanym rynku pracy /warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej, środowiskowe domy samopomocy/ oraz na otwartym  rynku pracy.

Uczniowie mają możliwość  prezentacji własnych osiągnięć w różnych konkursach, zawodach, wystawach.

Gospodarstwo domowe

gospodarstwo

prace ogrodnicze

praceogrodnicze

praceogrodnicze1

szycie ręczne

szycie

sporządzanie posiłków

sprzatanie

posilki

wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych

dekorowanie