Msze Święte

MSZE ŚWIĘTE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zapraszamy na Msze Święte za uczniów, absolwentów, rodziców, pracowników SOSW , do Kościoła Świętej Bożej Opatrzności na Osiedlu Karolówka w Zamościu, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, na godzinę 13:30:

- 20.10.19.r.

- 17.11.19.r.

- 15.12.19.r.

- 16.02.20.r.

- 15.03.20.r. – ODWOŁANA

- 06.04.20.r. – poniedziałek, w ramach rekolekcji wielkopostnych.

- 17.05.20.r.

Informacje przypominające będą wywieszane na tablicy ogłoszeń przy szatni szkolnej w SOSW w Zamościu. Prosimy o zapoznawanie się z nimi.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

  • Przed Mszą Św. – jest możliwość spowiedzi w warunkach dostosowanych do potrzeb.