00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Kształtujemy tożsamość krajobrazu

Kształtujemy tożsamość krajobrazu

Nasi uczniowie  ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy zostali laureatami konkursu kuratoryjnego "Kształtujemy tożsamość krajobrazu"!!!

 

Zdobyli oni tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SPOD ZNAKU GUSTAWA WUTTKEGO a  Ośrodek dostał miano SZKOŁY ROZUMNIE KSZTAŁTUJĄCEJ KRAJOBRAZ, natomiast rodzice otrzymali tytuł: PRZYJACIELA ARHITEKTURY KRAJOBRAZU.

Nad całością konkursu czuwali: E. Welcz i M. Moryń, a brali w nim udział uczniowie Szkoły przysposabiającej do Pracy wraz z nauczycielami.

Dnia 18 października 2012 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał IX edycji konkursu "Kształtujemy tożsamość krajobrazu", którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W sympozjum podsumowującym wzięli także udział przedstawiciele   Szkoły Przysposabiajacej do Pracy. 

Przedmiotem  konkursu było  powiązanie dydaktyczno-wychowawczych zadań szkoły z działalnością środowiska lokalnego poprzez współuczestniczenie w krzewieniu zrównoważonego rozwoju. Urzeczywistnieniem tej idei było zaprojektowanie i stworzenie ogrodu przyszkolnego, który wpisany zostanie w krajobraz i oprócz funkcji estetycznych spełni funkcje edukacyjne dla uczniów i miejscowej ludności.