Uczniowie

uczniowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła 2018/2019
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 36
Przedszkole Nr 3 20
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 4
Szkoła Podstawowa Nr 11 139
Oddziały gimnazjalne w SP Nr 11 15
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 24
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 38
Razem 276

WYKAZ KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Szkoła Klasa/grupa Wychowawca
Przedszkole Nr 3 Grupa I Beata Karpińska
Grupa II Marta Danieluk
Grupa III Izabela Szponar
Grupa IV Ewelina Ciechan
Grupa V Bajwoluk Marta
Szkoła Podstawowa
Nr 11
1a-2a-3a Jadwiga Mirosławska
1bA Bożena Gil
2bA Celina Chrzan
4a-5a Małgorzata Krasowska
4bA-5bA Magdalena Łagowska
6a Monika Greluk
7a Monika Wolf
8a Małgorzata Galan
1B Małgorzata Saczuk
1A-2C Agnieszka Janiga
2A-3A Ewa Johaniuk
2BA-3BA Katarzyna Leńczuk
3CA Dorota Guldynowicz-Kłos
4A Katarzyna Berdak
4BA Jolanta Ferenc
4CA Iwona Banach
4A Barbara Skiba
5B-6C Małgorzata Szcząchor
5CA Magdalena Gontarz zas. Karolina Bańka
6BA Irena Gołębiowska
6A – 7A Dorota Ossowska
7BA Małgorzata Maśko
6D – 7D Aleksandra Małecka – Jabłońska
7C-8C Anna Kasiura
Oddziały gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 11 3ag – 3Ag Katarzyna Wróblewska
3Bg Wioletta Witkowska
3CAg Iga Czechońska
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 1As-2BAs

Katarzyna Hanulak Nurzyńska

1Bs – 3BAs Edyta Grechuta
2As- 3Ds Marzenna Podolak
2Cs-3As Elżbieta Welcz
3Cs Martyna Droździel
3Cs Małgorzata Łyś

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

1az Aneta Parol
2az Joanna Banaszkiewicz
3az Dorota Herc