Uczniowie

uczniowie

Liczba uczniów  w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła 2017/2018
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 32
Przedszkole Nr 3 24
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 4
Szkoła Podstawowa Nr 11 122
Gimnazjum Nr 8 30
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 30
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 41
Razem 283

WYKAZ KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Szkoła Klasa/grupa Wychowawca
Przedszkole Nr 3 Grupa I Beata Karpińska
Grupa II Marta Danieluk
Grupa III Izabela Szponar
Grupa IV Ewelina Ciechan
Grupa V Magdalena Romańczuk
Szkoła Podstawowa
Nr 11
1a-2a-3a Jadwiga Mirosławska
1bA – 2bA Bożena Gil
1cA Martyna Strycharczuk-Jędruszczak
3bA Celina Chrzan
4a Magdalena Łagowska
5a – 6a Monika Wolf
7a Małgorzata Galan
1A-2A Ewa Johaniuk
1BA-2BA Katarzyna Leńczuk
3BA Dorota Guldynowicz-Kłos
3A Joanna Knap-Kierepka zas. Paulina Michalczuk
3CA Iwona Banach zas. Jolanta Michalczuk
4A Barbara Skiba
4B - 5C Małgorzata Szcząchor
5A – 6A Dorota Ossowska
5BA Magdalena Gontarz
6BA Irena Gołębiowska
5D – 7A Aleksandra Małecka – Jabłońska
7BA Małgorzata Maśko
6C-7C Anna Kasiura
Klasy gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 11 2ag – 2Ag Katarzyna Wróblewska
3ag Monika Greluk
2Ag-3Ag Wioletta Witkowska
3BAg Jolanta Ferenc
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 1As

Anna Kulas

1BAs – 2BAs Edyta Grechuta
2As Elżbieta Welcz
2Cs Martyna Droździel
2Ds- 3As Katarzyna Hanulak Nurzyńska
3Cs Małgorzata Łyś

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

1a Joanna Banaszkiewicz
2a Dorota Herc
3a Aneta Parol