Nauczyciele

Zdalne nauczanie - link!


 Nauczyciele rok szkolny 2019/2020

Nazwisko i imię Prowadzone zajęcia
Bajwoluk Marta wychowanie przedszkolne
Bałka Agnieszka bibliotekarz, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - logopeda
Banach Iwona funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Banaszkiewicz Joanna  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Karolina Bańka funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Baran Teresa geografia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne
Bartosiewicz Katarzyna psycholog, doradztwo zawodowe
Bednarska Katarzyna logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Bednarski Tomasz wychowanie fizyczne
Bełz Renata zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Berdak Katarzyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Bober Beata zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Borkowska Sowa Ewa logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
Chrzan Celina edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Ciechan Ewelina wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
Ciupa Katarzyna wychowanie przedszkolne
Czechońska Iga funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Danieluk Marta wychowanie przedszkolne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Droździel Martyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się
Ferenc Jolanta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Frańczuk Kamila zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Frączek Marta język angielski, edukacja wczesnoszkolna – język angielski, zajęcia rewalidacyjne
Galan Małgorzata przyroda, biologia, zajęcia rewalidacyjne
Gil Bożena edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne - alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
Głębocki Marcin EW-wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gołębiowska Irena funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gontarz Magdalena zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, dyspozycja dyrektora – zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, zajęcia rewalidacyjne
Graca Magdalena zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Grądkowska Barbara zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe
Grątkowski Piotr zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Grechuta Edyta funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Greluk Monika  język polski, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Guldynowicz-Kłos Dorota funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Hanulak-Nurzyńska Katarzyna  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Herc Dorota  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Hłobił-Sobczyńska Ewa zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Janiga Agnieszka funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne- Tomatis, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Johaniuk Ewa funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U
Kapłon Bernadetta język angielski, EW – język angielski, zajęcia rewalidacyjne
Karpińska Beata wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kasiura Anna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Kasprzyk Ewa plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność,
Kiszka Krzysztof przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Knap-Kierepka Joanna zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Koczułap Dorota pedagog, psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kondrakiewicz Ewa zajęcia rewalidacyjne- alternatywne metody komunikacji
Korolko Radosław  wychowanie fizyczne
Kotowska Agata zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Krasa Katarzyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne
Krasowska Małgorzata  matematyka, zajęcia rewalidacyjne
Kulas Anna przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Kulik Katarzyna  religia
Leńczuk Katarzyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Leńczuk Kamil zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Lewicka Ilona wychowanie fizyczne
Lewusz Ewelina wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Liminowicz Natalia wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Lis Iwona religia, zajęcia rewalidacyjne - alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Lis Monika zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Litwińczuk Anna przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Łagowska Magdalena język polski, zajęcia rewalidacyjne
Łuczka Barbara zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Łyś Małgorzata  Zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne,
Makara Katarzyna/zas. Hałasa Katarzyna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze -   świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Małecka - Jabłońska Aleksandra funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne- alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Manachowska Diana wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Margol Elżbieta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Margol Paulina wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
Maśko Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Matwij Paulina zajęcia rewalidacyjne
Mazur Agnieszka pedagog
Michalczuk Jolanta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Michalczuk Paulina funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Mielniczuk Anna język angielski, zajęcia rewalidacyjne
Mirosławska Jadwiga edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Momot Monika religia, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Moryń Maciej przysposobienie do pracy, edukacja dla bezpieczeństwa,
Niećko Bożena zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność
Obszyńska Katarzyna zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność
Opała Monika psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Ossowska Dorota funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Parol Aneta chemia, matematyka, zajęcia rewalidacyjne,
Pitak Katarzyna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze -   świetlica
Podolak Marzenna  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność,
Pomazanka Anna wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne - integracja sensoryczna, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Rawska Anna zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Romańczuk Magdalena wychowanie przedszkolne
Saczuk Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sagan Anna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica
Sirko-Rogowska Urszula zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Skiba Barbara funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie
Skrzyńska Jadwiga zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sokolnicka Ewa zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Sokołowska Iwona zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Sołoducha Agata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Sołoducha Łukasz wychowanie fizyczne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sosnowski Przemysław zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe
Strycharczuk-Jędruszczak Martyna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Sudołowicz Joanna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Szcząchor Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Szponar Izabela wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Szykuła Marta zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe, indywidualne zajęcia rewalidacyjo – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Świca Elżbieta podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
Świst Maria zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Toczyński Michał wychowanie fizyczne
Welcz Elżbieta  przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Wiater Artur  informatyka, EW – edukacja informatyczna, przysposobienie do pracy, dd – zajęcia komputerowe
Wiatrzyk Barbara muzyka,zajęcia rozwijające kreatywność,
Winiarczyk – Hadło Iwona wychowanie fizyczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Witkowska Wioletta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, technika
Wolf Monika matematyka, religia, zajęcia rewalidacyjne
Wróblewska Katarzyna  matematyka, fizyka, technika, zajęcia rewalidacyjne
Wyrostek Beata zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie