Nauczyciele

Nauczyciele rok szkolny 2017/2018

Nazwisko i imię Prowadzone zajęcia
Bajwoluk Marta przygotowanie przedszkolne
Banaszkiewicz Joanna  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Baran Teresa funkcjonowanie osobiste i społeczne, geografia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne
Bartosiewicz Katarzyna psycholog, doradztwo zawodowe
Bednarski Tomasz wychowanie fizyczne, zajęcia kształtujące kreatywność
Bober Beata  zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe
Borkowska Sowa Ewa logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
Chrzan Celina edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Ciechan Ewelina przygotowanie przedszkolne
Ciupa Katarzyna przygotowanie przedszkolne
Czechońska Iga zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Danieluk Marta wychowanie przedszkolne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Droździel Martyna  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne
Ferenc Jolanta funkcjonowanie w środowisku, technika, zajęcia rewalidacyjne
Frańczuk Kamila zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Frączek Marta język angielski, edukacja wczesnoszkolna – język angielski
Galan Małgorzata  przyroda, biologia, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Gil Bożena  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne - alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
Głębocki Marcin wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gołębiowska Irena funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne,  indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gontarz Magdalena funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Grądkowska Barbara  zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe
Grątkowski Piotr zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Grechuta Edyta  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Greluk Monika  język polski, zajęcia rewalidacyjne,  indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Guldynowicz-Kłos Dorota  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Hanulak-Nurzyńska Katarzyna  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne
Herc Dorota  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Hłobił-Sobczyńska Ewa zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Janiga Agnieszka  plastyka, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Johaniuk Ewa funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U
Kamińska Helena  plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Kapłon Bernadetta język angielski
Karpińska Beata wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kasiura Anna  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Kasprzyk Ewa  plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne
Kiszka Krzysztof  przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Koczułap Dorota pedagog, psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kondrakiewicz  Ewa  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne- alternatywne metody komunikacji
Korolko Radosław  wychowanie fizyczne, zajęcia kształtujące kreatywność
Kotowska Agata zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Krasowska Małgorzata  matematyka, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Kulas Anna przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Kulik Katarzyna  religia
Kułaj Ewa język polski, zajęcia rewalidacyjne
Leńczuk Katarzyna  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Leńczuk Kamil zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Lewicka Ilona  wychowanie fizyczne
Liminowicz Natalia przygotowanie  przedszkolne
Lis Iwona religia, zajęcia rewalidacyjne - alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Litwińczuk Anna przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Łagowska Magdalena język polski, zajęcia rewalidacyjne
Łogożna Katarzyna Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze -  świetlica
Łyś Małgorzata  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Małecka - Jabłońska Aleksandra funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne- alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Małys Magdalena bibliotekarz
Manachowska Diana przygotowanie przedszkolne
Margol Elżbieta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Maśko Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Mazur Agnieszka pedagog
Mielniczuk Anna Język angielski
Michalczuk Jolanta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność,
Michalczuk Paulina funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Mirosławska Jadwiga  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Momot Monika  religia, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Moryń Maciej  przysposobienie do pracy, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia rewalidacyjne
Niećko Bożena  zajęcia rewalidacyjne,
Nosek Barbara zajęcia rewalidacyjne
Ossowska Dorota funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania - muzyczne
Parol Aneta  chemia, matematyka, zajęcia rewalidacyjne
Pitak Katarzyna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze -  świetlica
Podolak Marzenna  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność
Pomazanka Anna wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne - integracja sensoryczna, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Rawska Anna zajęcia rewalidacyjne
Romańczuk Magdalena wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Saczuk Małgorzata  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sagan Anna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Sirko-Rogowska Urszula zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Sitarz Bożena  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne,wychowanie do życia w rodzinie
Skiba Barbara funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie
Skrzyńska Jadwiga zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Sokolnicka Ewa zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Sokołowska Iwona zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Sołoducha Agata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne
Sołoducha Łukasz wychowanie fizyczne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Strycharczuk-Jędruszczak Martyna edukacja wczesnoszkolna
Sudołowicz Joanna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Szcząchor Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Szczęśniak Irena  zajęcia rewalidacyjne
Szponar Elżbieta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Szponar Izabela przygotowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Szykuła Marta zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe, indywidualne zajęcia rewalidacyjo - wychowawcze
Świca Elżbieta biologia, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, dd- rozwijanie kompetencji zawodowych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
Tchórzewska Katarzyna zajęcia rewalidacyjne,
Toczyński Michał wychowanie fizyczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania - sportowe
Welcz Elżbieta  przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Wiater Artur  informatyka, przysposobienie do pracy, dd – zajęcia komputerowe
Wiatrzyk Barbara muzyka,  muzyka z rytmiką, zajęcia artystyczne, zajęcia rewalidacyjne - muzyczno-rytmiczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające kreatywność, dd – zajęcia muzyczne
Winiarczyk – Hadło Iwona wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
Witkowska Wioletta  funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia techniczne, technika
Wolf Monika matematyka, religia,
Wróblewska Katarzyna  matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne
Wyrostek Beata zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie