Nauczyciele

Nauczyciele rok szkolny 2016/2017

Nazwisko i imię Prowadzone zajęcia
Banaszkiewicz Joanna  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Baran Teresa funkcjonowanie osobiste i społeczne, geografia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne
Bartosiewicz Katarzyna psycholog, doradztwo zawodowe,
Bednarski Tomasz wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacyjne – gimnastyka korekcyjna
Bober Beata  zajęcia rewalidacyjne
Borkowska Sowa Ewa logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Chrzan Celina  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Ciechan Ewelina  zajęcia edukacyjne – klasa 1
Ciupa Katarzyna przygotowanie przedszkolne
Czechońska Iga funkcjonowanie w środowisku, technika, zajęcia rewalidacyjne
Danieluk Marta wychowanie przedszkolne
Droździel Martyna  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy (gospodarstwo domowe), zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Ferenc Jolanta  funkcjonowanie w środowisku, plastyka, edukacja wczesnoszkolna - wf, wychowanie fizyczne,  zajęcia rewalidacyjne
Frańczuk Kamila  funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne
Frączek Marta język angielski, edukacja wczesnoszkolna – język angielski
Galan Małgorzata  przyroda, biologia, zajęcia rewalidacyjne
Gil Bożena  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne - alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
Głębocki Marcin  Edukacja wczesnoszkolna - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gołębiowska Irena Technika, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gontarz Magdalena plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne
Grądkowska Barbara  zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe
Grątkowski Piotr zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Grechuta Edyta  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy (sporządzanie posiłków), zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Greluk Monika  język polski, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Guldynowicz-Kłos Dorota  kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne
Hanulak-Nurzyńska Katarzyna  przysposobienie do pracy (wyroby dekoracyjne, gospodarstwo domowe), zajęcia rewalidacyjne
Herc Dorota  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Hłobił-Sobczyńska Ewa zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Romańczuk Magdalena wychowanie przedszkolne
Janiga Agnieszka  plastyka, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Kamińska Helena  plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne
Karpińska Beata wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kasiura Anna  funkcjonowanie w środowisku, plastyka, zajęcia rewalidacyjne
Kasprzyk Ewa  plastyka, zajęcia artystyczne
Kiszka Krzysztof  przysposobienie do pracy (sporządzanie posiłków, ogrodnictwo)
Koczułap Dorota Pedagog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kondrakiewicz  Ewa  technika, zajęcia rewalidacyjne, alternatywne metody komunikacji
Korolko Radosław  wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
Kotowska Agata zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Krasowska Małgorzata  matematyka, zajęcia rewalidacyjne
Kulas Anna przysposobienie do pracy (gospodarstwo domowe, szycie i tkactwo, sporządzanie posiłków, wyroby dekoracyjne), zajęcia rewalidacyjne
Kulik Katarzyna  religia
Kułaj Ewa język polski, zajęcia rewalidacyjne
Leńczuk Katarzyna przygotowanie przedszkolne
Leńczuk Kamil zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Lewicka Ilona  wychowanie fizyczne
Lewusz Ewelina przygotowanie przedszkolne
Liminowicz Natalia wychowanie przedszkolne
Lis Iwona religia, alternatywne metody komunikacji
Litwińczuk Anna  przysposobienie do pracy (szycie i tkactwo, gospodarstwo domowe)
Łagowska Magdalena przygotowanie przedszkolne
Łuczka Barbara plastyka, przysposobienie do pracy (wyroby dekoracyjne, gospodarstwo domowe), zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Łyś Małgorzata  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy (gospodarstwo domowe, sporządzanie posiłków), zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Małecka - Jabłońska Aleksandra funkcjonowanie w środowisku, technika, zajęcia rewalidacyjne, alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Małys Magdalena bibliotekarz
Margol Elżbieta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy
Maśko Małgorzata funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Mazur Agnieszka zajęcia edukacyjne klasa 3
Michalczuk Paulina zajęcia edukacyjne klasa 1-2
Mirosławska Jadwiga  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Momot Monika  religia, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Moryń Maciej  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, przysposobienie do pracy (ogrodnictwo, poligrafia i introligatorstwo), edukacja dla bezpieczeństwa
Narolski Bartosz ]funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność,  przysposobienie do pracy (wyroby dekoracyjne), zajęcia rewalidacyjne
Niećko Bożena  zajęcia rewalidacyjne,
Ossowska Dorota funkcjonowanie w środowisku, muzyka, zajęcia rewalidacyjne
Parol Aneta  chemia, matematyka, zajęcia rewalidacyjne
Pitak Katarzyna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy
Podolak Marzenna  przysposobienie do pracy (sporządzanie posiłków, szycie i tkactwo, wyroby dekoratorskie), zajęcia kształtujące kreatywność
Pomazanka Anna zajęcia edukacyjne - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne - integracja sensoryczna, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pylypak Iryna język angielski
Rawska Anna przysposobienie do pracy (sporządzanie posiłków),  zajęcia rewalidacyjne
Saczuk Małgorzata  funkcjonowanie w środowisku, plastyka,  zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sirko-Rogowska Urszula zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Sitarz Bożena  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne,wychowanie do życia w rodzinie
Skiba Barbara zajęcia edukacyjne – klasa 3, wychowanie do życia w rodzinie
Skrzyńska Jadwiga zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Sokolnicka Ewa zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Sołoducha Agata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Sołoducha Łukasz wychowanie fizyczne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sudołowicz Joanna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy
Szczęśniak Irena  zajęcia rewalidacyjne
Szponar Elżbieta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Szponar Izabela przygotowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Szykuła Marta technika, zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe
Tchórzewska Katarzyna przysposobienie do pracy (poligrafia i introligatorstwo, wyroby dekoracyjne), zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Toczyński Michał wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
Welcz Elżbieta  przysposobienie do pracy (gospodarstwo domowe, ogrodnictwo)
Wiater Artur  informatyka, zajęcia komputerowe, przysposobienie do pracy (poligrafia i introligatorstwo)
Wiatrzyk Barbara muzyka,  muzyka z rytmiką, zajęcia artystyczne, zajęcia rewalidacyjne - muzyczno-rytmiczne
Winiarczyk – Hadło Iwona wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacyjne
Witkowska Wioletta  funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia techniczne
Wolf Monika matematyka, religia, zajęcia rewalidacyjne
Wróblewska Katarzyna  matematyka, fizyka, zajęcia techniczne, zajęcia rewalidacyjne
Wyrostek Beata zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie