Nauczyciele

Nauczyciele rok szkolny 2018/2019

Nazwisko i imię Prowadzone zajęcia
Bajwoluk Marta przygotowanie przedszkolne
Bałka Agnieszka bibliotekarz, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - logopeda
Banach Iwona funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Banaszkiewicz Joanna  język polski, historia, historia i społeczeństwo, zajęcia rewalidacyjne
Baran Teresa geografia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne
Bartosiewicz Katarzyna psycholog, doradztwo zawodowe
Bednarski Tomasz wychowanie fizyczne
Bełz Renata zajęcia rewalidacyjne
Berdak Katarzyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Bober Beata  zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe
Borkowska Sowa Ewa logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
Chrzan Celina edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Ciechan Ewelina przygotowanie przedszkolne
Ciupa Katarzyna przygotowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
Czechońska Iga funkcjonowanie w środowisku, technika. zajęcia rewalidacyjne
Danieluk Marta wychowanie przedszkolne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Droździel Martyna  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne
Ferenc Jolanta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Frańczuk Kamila zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Frączek Marta język angielski, edukacja wczesnoszkolna – język angielski, zajęcia rewalidacyjne
Galan Małgorzata  przyroda, biologia, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Gil Bożena  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne - alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
Głębocki Marcin wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gołębiowska Irena funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gontarz Magdalena/zas. Karolina Bańka funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Graca Magdalena zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Grądkowska Barbara  zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe
Grątkowski Piotr zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie,zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Grechuta Edyta  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Greluk Monika  język polski, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Guldynowicz-Kłos Dorota  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Hanulak-Nurzyńska Katarzyna  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające kreatywność, dd-zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne
Herc Dorota  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Hłobił-Sobczyńska Ewa zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Janiga Agnieszka  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne- Tomatis, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Johaniuk Ewa funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U
Kamińska Helena  plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Karpińska Beata wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kasiura Anna  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Kasprzyk Ewa  plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia artystyczne
Kiszka Krzysztof  przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Knap-Kierepka Joanna zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Koczułap Dorota pedagog, psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kondrakiewicz Ewa  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne- alternatywne metody komunikacji
Korolko Radosław  wychowanie fizyczne
Kotowska Agata zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Krasa Katarzyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne
Krasowska Małgorzata  matematyka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Kulas Anna przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Kulik Katarzyna  religia
Leńczuk Katarzyna  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne U, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Leńczuk Kamil zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Lewicka Ilona  wychowanie fizyczne
Lewusz Ewelina przygotowanie przedszkolne
Liminowicz Natalia przygotowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
Lis Iwona religia, zajęcia rewalidacyjne - alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Lis Monika logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - logopeda
Litwińczuk Anna przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Łagowska Magdalena język polski, zajęcia rewalidacyjne
Łogożna Katarzyna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Łuczka Barbara/zas. Hałasa katarzyna plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Łyś Małgorzata  zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Małecka - Jabłońska Aleksandra funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne- alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Manachowska Diana przygotowanie przedszkolne
Margol Elżbieta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Maśko Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Mtwij Paulina język polski, zajęcia rewalidacyjne
Mazur Agnieszka pedagog
Mielniczuk Anna/ zas. Kapłon Bernadetta język angielski, zajęcia rewalidacyjne
Michalczuk Jolanta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Michalczuk Paulina zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Mirosławska Jadwiga  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Momot Monika  religia, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Moryń Maciej  przysposobienie do pracy, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia rewalidacyjne
Niećko Bożena  zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność
Obszyńska Katarzyna zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność
Ossowska Dorota funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, dd-zajęcia rozwijające zainteresowania - muzyczne
Parol Aneta chemia, matematyka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Pitak Katarzyna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze -   świetlica
Podolak Marzenna  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się
Pomazanka Anna wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne - integracja sensoryczna, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Rawska Anna zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Saczuk Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sagan Anna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Sirko-Rogowska Urszula zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Skiba Barbara funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie
Skrzyńska Jadwiga zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Sokolnicka Ewa zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Sokołowska Iwona zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Sołoducha Agata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Sołoducha Łukasz wychowanie fizyczne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Strycharczuk-Jędruszczak Martyna zajęcia rewalidacyjne
Sudołowicz Joanna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Szcząchor Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Szponar Izabela przygotowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Szykuła Marta zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe, indywidualne zajęcia rewalidacyjo – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Świca Elżbieta biologia, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, dd- rozwijanie kompetencji zawodowych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
Świst Maria zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Toczyński Michał wychowanie fizyczne
Welcz Elżbieta  przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Wiater Artur  informatyka, zajęcia komputerowe, przysposobienie do pracy, dd – zajęcia komputerowe
Wiatrzyk Barbara muzyka,  muzyka z rytmiką, zajęcia artystyczne, zajęcia rozwijające kreatywność, dd – zajęcia muzyczne
Winiarczyk – Hadło Iwona wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Witkowska Wioletta  funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia techniczne, technika
Wolf Monika matematyka, religia
Wróblewska Katarzyna  matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne
Wyrostek Beata zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie