Podręczniki 2017/2018

podreczniki

Uczniowie i nauczyciele poszczególnych oddziałów na bieżąco korzytsją z zasobów biblioteki oraz dotacji z ubiegłych lat. Ze względu na ich ilość nie zostały uwzględnione w poniższym wykazie.

Zestawienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji 2017:

 

Szkoła Podstawowa:

 

Klasa 1a, 2a, 3a 

 Klasa 1ba - 2bA 

Klasa 1A 

Klasa 1BA

Klasa 3a 

Klasa 3bA

Klasa 3BA 

Klasa 4A

Klasa 4B5C 

 Klasa 5a

Klasa 5BA

Klasa 6BA

Klasa 7

Klasa 7BA

 


 Zestawienie podręczników dla uczniów z lekką niepełnosprawnością - wyprawka szkolna 2017:

 

Klasa 1BAs - 2BAs

 Klasa 1As

Klasa 2A

Klasa 2BA

Klasa 2C

Klasa 3a

Klasa 3A

Klasa 3BA

Klasa 3CA

Klasa 2B 3Ag


 

 Wykaz podręczników nauczania na rok szkolny 2015/2016:

(aby pobrać klikamy na ikonę PDF lub WORD)

 

I etap  edukacyjny   (szkoła podstawowa)

 

klasa 1-2-3  ikona word

klasa 2c  ikona word

klasa 2bA  ikona word

 

klasa 3bA   ikona word

II etap  edukacyjny  (szkoła podstawowa)

 

klasa 4-5-6  ikona word

 

III etap  edukacyjny  (gimnazjum)

 

klasa 1  ikona word

klasa 2  ikona word

klasa 3  ikona word

 

IV etap  edukacyjny (zasadnicza szkoła zawodowa)

 

klasa 1  ikona word

klasa 2  ikona word

klasa 3  ikona word

 

Szkolny Regulamin Korzystania z Darmowych Podręczników