Podręczniki

podreczniki

Uczniowie i nauczyciele poszczególnych oddziałów na bieżąco korzystają z zasobów biblioteki oraz dotacji z ubiegłych lat. Ze względu na ich ilość nie zostały uwzględnione w poniższym wykazie.

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022
 

 

Szkolny Regulamin Korzystania z Darmowych Podręczników