00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Psycholog

Psycholog

Psycholog - Emilia Borys

 

ZADANIA:

 

 • - poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 • - dokonywanie diagnozy psychologicznej uczniów

 • - współpraca z placówkami specjalistycznymi, pedagogiem szkolnym, logopedą

 • - interwencje doraźne (różnorodne sytuacje problemowe)

 • - prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym

 • - realizacja programu własnego z zakresu arteterapii

 • - prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym i zajęć psychologicznych z elementami socjoterapii

 • - realizacja programów profilaktycznych dla uczniów

 • - prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

 • - wdrażanie zadań ogólnopolskich kampanii społecznych i programów edukacyjnych np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Katyń…Ocalić od zapomnienia

 • - praca w zespołach zadaniowych nauczycieli

 • - wdrażanie działań  psychoedukacyjnych dla rodziców "Szkoła Rodziców".