00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Klasa 5B 6C