Zajęcia otwarte

Zajęcia otwarte

Dnia 05.04.2017 r. w Ośrodku, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zostały zorganizowane zajęcia otwarte dla rodziców i ich dzieci.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania, a następnie przystąpiono do angażowania dzieci do wspólnej zabawy poprzez udział w:

Wyzwolenie aktywności ruchowej, rozwijanie świadomości ciała i relaksacja  sprzyjały budowaniu przyjaznej atmosfery oraz integracji.

W drugiej części spotkania zaproponowano trzy rodzaje różnych zajęć :

Praca w małych zespołach umożliwiła efektywne wykorzystanie czasu oraz dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Zajęcia integracyjne pozwoliły na obserwację swojego dziecka, aktywnego włączenia się w udzielanie pomocy oraz zastosowania różnorodnych zabaw do pracy w domu. Terapeuci stworzyli warunki umożliwiające każdemu dziecku zaangażowanie w zadanie i ukończenie pracy oraz odniesienie sukcesu na miarę swoich możliwości.